Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania habilitacyjne w latach 2012-2015

dr Marek Piela

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego 29 października 2015 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Monika Kusiak

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego 23 stycznia 2014 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Krzysztof Bielawski

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego 21 listopada 2013 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Maciej Czerwiński

Przewód habilitacyjny wszczęty 14 stycznia 2013 roku, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego 26 września 2013 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Janusz Palczewski

Przewód habilitacyjny wszczęty 19 kwietnia 2012 roku, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego 23 maja 2013 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Ewa Stala

Przewód habilitacyjny wszczęty 22 października 2012 roku, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego 18 kwietnia 2013 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Katarzyna Jastrzębska

Przewód habilitacyjny wszczęty 1 czerwca 2012 roku, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego 21 marca 2013 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Zbigniew Babik

Przewód habilitacyjny wszczęty 11 czerwca 2012 roku, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego 21 lutego 2013 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Magdalena Ruta

Przewód habilitacyjny wszczęty 19 kwietnia 2012 roku, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (jidyszystyka).

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego 18 października 2012 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (jidyszystyka).

dr Marzena Chrobak

Przewód habilitacyjny wszczęty 30 marca 2012 roku, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (filologia francuska i hiszpańska).

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego 27 września 2012 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (filologia francuska i hiszpańska).