Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działania projakościowe na Wydziale Filologicznym obejmują między innymi:

  • monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia,
  • analizę badań i wprowadzanie pożądanych zmian,
  • przekazywanie informacji zwrotnej o ofercie dydaktycznej i podejmowanych działaniach,
  • doskonalenie naukowych i dydaktycznych kompetencji kadry,
  • współpracę z otoczeniem,
  • prowadzenie projakościowej polityki rekrutacyjnej,
  • kształtowanie postaw projakościowych w środowisku akademickim.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działania WZDJK
Sprawozdania z działań jakościowych WF
Sprawozdania WZDJK są podsumowaniem rocznych działań jakościowych na wydziale. Treść sprawozdania za rok akademicki 2020/2021 dostępna jest po zalogowaniu.
04.07.2022
Współpraca w zakresie kryteriów oceny dydaktycznej
W 2022 roku Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia nawiązał współpracę z kolegium dziekańsko-dyrektorskim w sprawie opracowania zasad dydaktycznej części oceny okresowej nauczycieli akademickich.
04.07.2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analizy badań ankietowych
Analiza MLA za rok ak. 2020/2021
W 2022 roku po raz kolejny przeprowadzono badanie dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów Wydziału Filologicznego.
04.07.2022

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działania studentów
Złote Belfry 2021/2022
Samorząd Studentów Wydziału Filologicznego UJ zorganizował w czerwcu 2021 roku plebiscyt na najlepszych dydaktyków Wydziału.
04.07.2022
Hackathon zdalnego nauczania
W przygotowanym wiosną 2021 roku przez Samorząd Studentów WF wydarzeniu zespoły złożone przez studentów i pracowników przygotowywały swoje koncepcje usprawnienia MS Teams i prezentowały mechanizm jego działania.
04.07.2022
Konkurs Oceny Zajęć Dydaktycznych za rok ak. 2021/2022
Co semestr WRSS proponuje konkurs mający na celu aktywizację studentek i studentów do wzięcia udziału w akcji ankietowej Oceny Zajęć Dydaktycznych.
04.07.2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron