Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania habilitacyjne w roku 2016

dr Tomasz Majtczak

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego UJ 30 września 2016 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Aleksander Wawrzyńczak

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego UJ 19 maja 2016 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Jadwiga Kita-Huber

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego UJ 19 maja 2016 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Andrzej Feret

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego UJ 19 maja 2016 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Renata Bura

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego UJ 19 maja 2016 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Maksymilian Drozdowicz

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego UJ 21 kwietnia 2016 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Agnieszka Palej

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego UJ 31 marca 2016 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Jan Stradomski

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego UJ 21 stycznia 2016 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Beata Piątek

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego UJ 21 stycznia 2016 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.