Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania habilitacyjne w roku 2017

dr Katarzyna Bazarnik

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2017 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Andrzej Zieliński

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 27 października 2017 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Iwona Król

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Iwona Kowal

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Aleksandr Fieduta

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Ewa Data-Bukowska

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Monika Surma-Gawłowska

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2017 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Davide Artico

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2017 roku odmówiła nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Aleksandra Radziszewska

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2017 roku odmówiła nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.