Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania habilitacyjne w roku 2019

dr José Andrés Alonso de la Fuente

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 27 września 2019 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Dr Tomasz Gacek

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 27 września 2019 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Władysław Chłopicki

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Iwona Piechnik

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Jan Rybicki

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Agnieszka Romanowska-Kowalska

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 29 marca 2019 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Joanna Gorecka-Kalita

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Marzanna Pomorska

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2019 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.