Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania habilitacyjne w roku 2018

dr Aleksander Gomola

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2018 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Alicja Zofia Nowak

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2018 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Michał Bzinkowski

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2018 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Beata Żurek

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2018 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Robert Kusek

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 25 maja 2018 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Joanna Pypłacz

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2018 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.