Postępowania habilitacyjne w roku 2017

dr Andrzej Zieliński

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

 • dr hab. Janusz Pawlik (UAM),
 • dr hab. Marek Baran (UŁ),
 • prof. dr hab. Anna Bochnak (UJ).

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 27 października 2017 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Iwona Król

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

 • prof. dr hab. Janusz Danecki (UW),
 • dr hab. Jerzy Łacina (UKW),
 • dr hab. Marek Piela (UJ).

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Iwona Kowal

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

 • prof. dr hab. Jan Iluk (UŚ),
 • dr hab. Joanna Pawełczyk (UAM),
 • dr hab. Witold Maciejewski (SWPS UH).

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Aleksandr Fieduta

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

 • prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz (UW),
 • prof. dr hab. Eliza Małek (UŁ),
 • prof. dr hab. Wasilij Szczukin (UJ).

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Ewa Data-Bukowska

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Recenzje:

 • dr hab. Anna Małgorzewicz (UWr),
 • prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska (UJ),
 • dr hab. Jerzy Żmudzki (UMCS).

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

dr Monika Surma-Gawłowska

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2017 roku nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Davide Artico

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2017 roku odmówiła nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

dr Aleksandra Radziszewska

Przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Recenzje:

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2017 roku odmówiła nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.