Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

7PR: Creative writing

Projekt zatytułowany "Creative writing as a tool in second language teaching" odbywa się w ramach 7 Programu Ramowego UE. Biorą w nim udział naukowcy z IFA UJ, ze Strathclyde University w Glasgow oraz z Institut Supérieur des Sciences Humaines w Tunisie (ISSHT). Głównym celem projektu jest ocena efektywności włączenia elementów creative writing do nauczania pisania w języku obcym na poziomie akademickim w różnych kontekstach kulturowych. W ramach projektu powstaje też korpus porównywalnych tekstów napisanych przez studentów z Polski, Szkocji i Tunezji, umożliwiający podjęcie badań nad szeregiem zagadnień związanych z kompetencją leksykalną i frazeologiczną w języku angielskim jako obcym oraz wpływem języka ojczystego i rodzimej kultury na tworzenie tekstu w języku obcym. Ze strony polskiej w projekcie uczestniczą: dr Justyna Leśniewska (kierownik), dr Ewa Witalisz (Instytut Filologii Angielskiej).