"); (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'gtm.js'}); var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-5KQNDHT');
Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strategia Rozwoju

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strategia Rozwoju

Strategia Wydziału Filologicznego wpisuje się w Strategię Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2014-2020 z zachowaniem specyfiki i profilu działalności jednostki.

W szczególności Wydział Filologiczny będzie dążył do:

  1. Osiągania i podtrzymania najwyższego poziomu działalności naukowej;
  2. Ugruntowania najwyższych pozycji w krajowych rankingach dydaktycznych i przełożenia jej na najwyższe oceny działalności naukowej;
  3. Podtrzymania wartości wynikających z tradycji i misji Uniwersytetu Jagiellońskiego w połączeniu z unikatową tożsamością Wydziału Filologicznego;
  4. Wzbogacania relacji z otoczeniem społecznym, kulturowym i gospodarczym;
  5. Stałej poprawy materialnych warunków kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych;
  6. Podtrzymywania etosu universitas magistrorum et scholarium oraz czynienia Wydziału miejscem przyjaznym dla studentów.

Strategia Rozwoju Wydziału Filologicznego UJ na lata 2015-2020 została uchwalona na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 23 kwietnia 2015 roku.

Strategia Rozwoju Wydziału Filologicznego UJ na lata 2015-2020 (plik PDF)