Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc Materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna - informacje

Aktualności

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Pan Rektor Wojciech Nowak wprowadził czasowe zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego:

§ 27a 

 1. W okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 września 2020 roku studenci i doktoranci ubiegający się o: 
  1. zapomogę w związku ze znalezieniem się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w tym związanej z wprowadzeniem w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, mogą składać wniosek i dokumentację jedynie w wersji elektronicznej; 
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 mogą składać wniosek i dokumentację jedynie w wersji elektronicznej – przepisu § 8 ust. 7 nie stosuje się. 
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb stanowi złożenie wniosku.
 3. Do wniosku o zapomogę należy dołączyć dokumenty elektroniczne lub skany dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności powodujących znalezienie się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, a w przypadku ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych – dokument elektroniczny lub skan właściwego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 roku.

 

Koordynatorzy ds. pomocy materialnej Wydziału Filologicznego UJ

Specjalista
mgr Magdalena Kosieradzka-Seremak
Samodzielny referent administracyjny
Barbara Szarkowska
 • Instytut Filologii Angielskiej,
 • Instytut Filologii Germańskiej,
 • Instytut Filologii Romańskiej,
 • doktoranci.
 • Instytut Filologii Klasycznej,
 • Instytut Filologii Słowiańskiej,
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej,
 • Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa,
 • Instytut Orientalistyki.
al. Mickiewicza 9A, p. 317, 31-120 Kraków 
E-mail: magdalena.kosieradzka-seremak@uj.edu.pl
Telefon kontaktowy: 12 663 44 23
E-mail: barbara.szarkowska@uj.edu.pl
Telefon kontaktowy: 12 663 44 24
Godziny przyjęć i konsultacji:
 • poniedziałek-piątek: 11:00 - 14:00
Godziny przyjęć i konsultacji:
 • poniedziałek-piątek: 11:00 - 14:00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przydatne linki

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej znajdują się na stronie Działu Spraw Studenckich.

STYPENDIA
https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/stypendium-socjalne
https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/stypendium-specjalne
https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/stypendium-rektora
https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/stypendium-ministra
https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/zapomoga

PROCEDURY SKŁADANIA WNIOSKÓW
https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/wnioski

DOKTORANCI
https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/doktoranci

PYTANIA I ODPOWIEDZI
https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/faq

AKTY PRAWNE
Akty prawne związane z przyznawaniem pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego