Przejdź do głównej treści

Współpraca z otoczeniem

Wydział Filologiczny współpracuje z licznymi instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi w kraju i za granicą, w których i dzięki którym nasi pracownicy prowadzą badania, staże, wykłady i prelekcje, a studenci mają możliwość odbywania praktyk i stażów, współtworząc bogatą ofertę dydaktyczną i kulturalną Krakowa i Małopolski. Współpraca obejmuje również patronat nad wydarzeniami oraz realizację wspólnych projektów. 

Ponadto Wydział Filologiczny współpracuje z placówkami dyplomatycznymi (ambasady, konsulaty) oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami rządowymi i samorządowymi (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Komisja Europejska). Pracownicy Wydziału prowadzą działalność ekspercką oraz opracowują podręczniki nauczania języków obcych i egzaminy językowe, w tym maturalne i międzynarodowe. 

Agence Universitaire de la Francophonie: https://www.auf.org/ 

Akademia Supraska w Supraślu: http://www.akademiasupraska.pl/ 

Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: https://www.rajska.info/arteteka 

Association of Finnish Children’s Cultural Centers / Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto: https://lastenkulttuuri.fi/en/ 

Campus France Polska: https://www.pologne.campusfrance.org/pl 

Czeskie Centrum w Warszawie: https://warsaw.czechcentres.cz/pl 

Fundacja ARTeria: https://fundacja-arteria.org/pl/glowna/ 

Galeria Stacja Badawcza Outsider Art: https://www.stacjabadawcza.com/ 

Hartefakt fondacija: https://heartefact.org/ 

Instytut Austriacki: https://www.oesterreichinstitut.com/pl/strona-glowna/ 

Instytut Camõesa: https://www.camoes.pl/ 

Instytut Cervantesa: https://cracovia.cervantes.es/pl/default.shtm 

Instytut Francuski w Krakowie: https://institutfrancais.pl/ 

Instytut Goethego w Krakowie: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/ 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku: https://ikm.gda.pl/ 

Instytut Liszta. Węgierskie Centrum Kultury Warszawa: https://culture.hu/pl 

Instytut Polski w Sofii: https://instytutpolski.pl/sofia/pl/ 

Instytut Ramona Llulla: https://www.llull.cat/catala/home/index.cfm 

Instytut Słowacki w Warszawie: https://mzv.sk/web/sivarsava-pl 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka: https://kurier.plus/ 

Kino Pod Baranami w Krakowie: https://www.kinopodbaranami.pl/ 

Krakowskie Biuro Festiwalowe: https://kbf.krakow.pl/ 

Księgarnia Lokator: https://lokatormedia.pl/ 

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu: https://mbp.opole.pl/ 

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie: https://mck.krakow.pl/ 

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie: https://muzeumliteratury.pl/ 

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius: https://maius.uj.edu.pl/ 

Pionirski dom v Ljubljani – Center za kulturo mladih: https://www.pionirski-dom.si/  

Pro Progressione Kulturális Közhasznú Nonprofit: https://proprogressione.com/en/pro-progressione/ 

Rumuński Instytut Kultury: https://www.icr.ro/ 

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie: https://www.sckm.krakow.pl/ 

Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka im. dr. Andrzeja Kowala: http://psychiatriaisztuka.pl/ 

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury: https://stl.org.pl/ 

Teatr Groteska w Krakowie: https://www.groteska.pl/ 

Towarzystwo Słowaków w Polsce: https://tsp.org.pl/ 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie: https://www.rajska.info/ 

Wydawnictwo EZOP: https://www.ezop.com.pl/ 

Wydawnictwo Sodobnost: https://www.sodobnost.com/ 

Wydawnictwo Żyznowski: https://zyznowski.pl/ 

Zamek Królewski na Wawelu: https://wawel.krakow.pl/ 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie: https://www.nowodworek.krakow.pl/ 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie: https://www.iv-lo.krakow.pl/ 

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie: https://www.v-lo.krakow.pl/ 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie: https://vilo.krakow.pl/ 

VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie: https://viiipalo.krakow.pl/ 

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie: https://www.viii-lo.krakow.pl/ 

IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie: https://www.wroblewski.krakow.pl/ 

XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie: https://xilo.krakow.pl/ 

XII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie: https://12liceum.edu.pl/category/strona-startowa/ 

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie: https://xiii-lo.krakow.pl/ 

XVII Liceum Ogólnokształcące im. Młodej Polski w Krakowie: http://liceum.zso7.pl/ 

XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie: http://www.xxlo-krakow.edu.pl/ 

Szkoła bułgarska im. Dory Gabe w Krakowie: https://www.doragabe.com/ 

Liceum Ogólnokształcące im. Josephiny Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach: http://lo.radosnanowina.pl/ 

Liceum Akademickie w Zespole Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu: https://akademickie.eu/ 

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu: https://dlugosz.edu.pl/ 

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie: https://www.2lo.rz.pl/