Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Wydziale

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział

Przeszłość i teraźniejszość

Wydział Filologiczny w strukturze uczelni pojawił się w roku 1951, kiedy dokonano podziału - egzystującego tylko przez pięć lat - Wydziału Humanistycznego. W rzeczywistości zgromadzone tu kierunki badań funkcjonowały od dawna na Wydziale Filozoficznym i mają niekiedy tradycję sięgającą pięciu wieków wstecz, a najczęściej dwustuletnią lub stuletnią.

Wydział Filologiczny w obecnej postaci powstał po odłączeniu się Instytutu Polonistyki w 2005 roku.

W skład Wydziału wchodzi 8 jednostek: Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Klasycznej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej i wyłoniony z niego w drugiej połowie XX w. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa oraz Instytut Orientalistyki.

Główne obiekty Wydziału Filologicznego zlokalizowane są w centrum Krakowa - przy Alei Mickiewicza, w oddanym do użytku w 2015 roku kompleksie budynków Collegium Paderevianum II. Znajdujące się obok budynki "Starego" oraz Małego Collegium Paderevianum oczekują na remont, po którym zostaną staną się siedzibą kolejnych jednostek Wydziału.

Dziekanem Wydziału Filologicznego w kadencji 2016-2020 jest prof. dr hab. Elżbieta Górska.

Dziekanat Wydziału Filologicznego mieści się na 1. piętrze Collegium Novum UJ przy ulicy Gołębiej 24.