Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia pierwszego i drugiego stopnia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia pierwszego i drugiego stopnia

Oferta dydaktyczna

Filologia to dział nauk humanistycznych zajmujący się badaniem języków i literatur poszczególnych narodów, kręgów cywilizacyjnych i kulturowych. Studia w zakresie filologii obejmują takie przedmioty, jak np.: praktyczna nauka języka, historia literatury, teoria literatury, gramatyka opisowa i historia języka, językoznawstwo, kultura języka.  

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego można podjąć studia filologiczne w zakresie kilkudziesięciu języków z kilku rodzin językowych.  

Kierunki i programy studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym: https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilg/  

Wydziałowe opcje i wykłady monograficzne

Listę wydziałowych opcji i wykładów monograficznych w roku akademickim 2023/2024 można znaleźć tutaj.

 

Egzaminy licencjackie i magisterskie

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów licencjackich i magisterskich na Wydziale Filologicznym dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Instytutów: https://filg.uj.edu.pl/jednostki 

Pliki do pobrania
pdf
Wytyczne Rady Wydziału Filologicznego w sprawie egzaminów dyplomowych (licencjackich i magisterskich)
pdf
Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac
pdf
Zarządzenie nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
pdf
Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego