Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista bieżących projektów badawczych

TER (Translator - Education - Research)

Kierownik projektu: dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJ
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.01.2022
Termin zakończenia: 31.12.2023

Jak mocno może bić martwe serce? Rozważania na temat współczesnej literatury sanskrytu
How hard can a dead heart beat? Reflections on Modern Sanskrit Literature

Kierownik projektu: prof. dr hab. Lidia Sudyka
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 15.09.2022
Termin zakończenia: 14.09.2026

Świątynie Indii południowych: punkty węzłowe w sieciach powiązań

Kierownicy projektu: zespół polski: prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz (UJ)
zespół niemiecki - prof. dr. hab. Ute Huesken (Heidelberg University)
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2022
Termin zakończenia: 2025

Męskie, żeńskie w średniowiecznej liryce poetek języka oksytańskiego

Kierownik projektu: Michał Artur Sawczuk
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-09-28
Termin zakończenia: 2023-09-27

B.S. Johnson i liberatura

Kierownik projektu: Katarzyna Maria Biela
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-09-28
Termin zakończenia: 2023-03-27

Nowe życie rękopiśmiennych przekładów dzieł Dantego Alighieri u progu jego polskiej recepcji

Kierownik projektu: mgr Anna Izabela Pifko-Wadowska
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-09-22
Termin zakończenia: 2022-06-21

(Nie)przypadkowi turyści. Recepcja XX- i XXI-wiecznej polskiej literatury i kultury wizualnej w Republice Południowej Afryki

Kierownik projektu: dr hab. Robert Kusek
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-07-16
Termin zakończenia: 2025-05-15

Edycja naukowa traktatu Francesca Petrarki "Secretum meum" (De secreto conflictu curarum mearum): przekład i opracowanie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-05-22
Termin zakończenia: 2022-05-21

(Re)konstruowanie Biblii karaimskiej. Nowe metody badań nad rękopisami biblijnymi jako źródłami wiedzy o wczesnej historii języka karaimskiego
[(Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language]

Kierownik projektu: dr Michał Németh
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-02-01
Termin zakończenia: 2024-01-31

Modelowe wyobrażenie postaci sajjida w przedislamskim społeczeństwie arabskim. Analiza kulturowo-językoznawcza

Kierownik projektu: Bartosz Pietrzak
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-04-12
Termin zakończenia: 2022-09-11

"Ryba na górze Meru": regionalizm i kosmopolityzm sanskrycki w tożsamości Pandyjskiej i dynastycznej autopercepcji od ery Cankam do XVII wieku.

Kierownik projektu: dr David Pierdominici Leao
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-11-15
Termin zakończenia: 2022-11-14

Awadhana. Historyczny i społeczny wymiar indyjskiej "sztuki pamięci".

Kierownik projektu: dr Hermina Cielas
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-11-15
Termin zakończenia: 2022-11-14

Życie muzyczne w pałacu tureckiego sułtana w XVII wieku, na podstawie wspomnień Wojciecha Bobowskiego (vel. Ali Ufki, Bobovius)

Kierownik projektu: dr Agata Pawlina
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-03-06
Termin zakończenia: 2022-03-05

Kulturowy ekosystem literackich tradycji południa Indii okresu przednowoczesnego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-01-21
Termin zakończenia: 2023-01-20

Teoria wariancji językowej w świetle realizacji cech osoby, liczby i rodzaju podmiotu w gramatyce polskiej, kaszubskiej i śląskiej

Kierownik projektu: dr Marta Ruda
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-10-31
Termin zakończenia: 2022-10-30

Korzenie Guyanais i jego miejsce wśród francuskich języków kreolskich na Karaibach

Kierownik projektu: dr Bart Jacobs
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-04-29
Termin zakończenia: 2023-04-28

Medycyna, alchemia i joga w literaturze tamilskich

Kierownik projektu: Ilona Kędzia
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-10-01
Termin zakończenia: 2022-09-30

Aktywizm i jego kulturowe i moralne podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Bocheńska
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-01-15
Termin zakończenia: 2024-01-14

Teksty alchemiczne siddhy Yakopu w perspektywie ekokrytyki materialnej. Rtęć i materia nieożywiona w tamilskiej literaturze tradycji Siddha

Kierownik projektu: Ilona Kędzia
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-02-01
Termin zakończenia: 2024-01-31

Pisarki z kolekcji Varnhagena – listy, dzieła, relacje
[Female Writers in the Varnhagen Collection – Letters, Works, Relations]

Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-04-15
Termin zakończenia: 2023-04-14

Muzeum Literatury i Sztuki Teatralnej Bośni i Hercegowiny - niewygodne dziedzictwo kulturowe

Kierownik projektu: dr Dominika Kaniecka
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-12-01
Termin zakończenia: 2022-11-30

Analiza semiotyczna plakatów propagandowych w Demokratycznej Republice Afganistanu (1978-1992)

Kierownik projektu: dr Mateusz Kłagisz
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-11-02
Termin zakończenia: 2022-11-01

Obywatele świata: Współczesna literatura kurdyjska i proces kształtowania dziedzictwa kulturowego jako sposoby transformacji i rewitalizacji kurdyjskiego języka i tradycji ustnej

Kierownik projektu: dr Joanna Bocheńska
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-02-20
Termin zakończenia: 2022-02-23

Adwerbializacja kwantyfikatorów nominalnych w języku angielskim, szwedzkim i polskim

Kierownik projektu: mgr Damian Herda
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-02-24
Termin zakończenia: 2023-02-23

Od Piemontu po Guardia Piemontese: lingwistyczny opis guardiol, zagrożonego wariantu języka oksytańskiego w Kalabrii
[From Piemonte to Guardia Piemontese: a linguistic description of Guardiol, a unique variety of Occitan]

Kierownik projektu: dr Bart Jacobs
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-03
Termin zakończenia: 2022-10-02

Studia etymologiczne nad liczebnikami w językach dagestańskich. Liczebniki główne

Kierownik projektu: Radosław Kanarkowski
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-10-01
Termin zakończenia: 2022-09-30

Adwerbializacja kwantyfikatorów nominalnych w języku angielskim, szwedzkim i polskim

Kierownik projektu: mgr Damian Herda
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-02-24
Termin zakończenia: 2023-02-23

Wiktor Petrow - w strone krytycznej nowoczesności. Tłumaczenie z języka ukraińskiego i edycja krytyczna wraz z opracowaniem naukowym pism Wiktora Petrowa (ps. W. Bomontowycz, W. Ber; 1894-1969) w III tomach

Kierownik projektu: dr Paweł Krupa
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-11-08
Termin zakończenia: 2022-08-26