Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

listopad 2018

20181115
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Awadhana. Historyczny i społeczny wymiar indyjskiej "sztuki pamięci".

Data: 15.11.2018 - 14.11.2022

Kierownik projektu: dr Hermina Cielas
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-11-15
Termin zakończenia: 2022-11-14

SONATINA; edycja 2

Projekt ma na celu stworzenie szczegółowego studium zaniedbanej przez badaczy awadhany (avadhāna, „skupienie”)—indyjskiej sztuki performatywnej, w której pamięć, twórczość ex tempore, wielozadaniowość i inne zdolności poznawcze odgrywają główną rolę. Tradycję datować można na co najmniej XII-XIII wiek. Autorka projektu ma na celu zbadanie zjawiska i stworzenie jego interpretacji na podstawie analizy źródeł literackich oraz badań terenowych umożliwiających studium praktycznej realizacji awadhany we współczesnych Indiach.

Projekt obejmuje analizę epigraficznych i literackich świadectw awadhany oraz innych dostępnych dokumentów (wspomnień praktyków, listów gratulacyjnych, doniesień prasowych), które mogą pomóc prześledzić możliwe źródła tradycji, określić jej tło historyczne i kolejne etapy rozwoju. Przedmiotem projektu będzie także studium awadhany w odniesieniu do kategorii performansu kulturowego, rytuału i tradycji. Ważną częścią badań będzie analiza społecznego kontekstu awadhany (określenie pozycji jej praktyków we współczesnym społeczeństwie, rola kobiet), a także spojrzenie na omawianą tradycję z punktu widzenia ars memoriae.

Realizacja celów i połączenie badań nad różnymi aspektami awadhany zaowocuje wielokontekstowym i kompleksowym studium indyjskiej „sztuki skupienia”. Projekt i jego wyniki mogą wpłynąć na rozwój różnych dziedzin badawczych i dyscyplin naukowych, w tym literaturoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem historii literatury indyjskiej), sztuk performatywnych, nauk społecznych i psychologii.