Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

luty 2019

20190201
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

(Re)konstruowanie Biblii karaimskiej. Nowe metody badań nad rękopisami biblijnymi jako źródłami wiedzy o wczesnej historii języka karaimskiego
[(Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language]

Data: 01.02.2019 - 31.01.2024
Witryna internetowa wydarzenia: https://karaimbible.filg.uj.edu.pl/

Kierownik projektu: dr Michał Németh
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-02-01
Termin zakończenia: 2024-01-31

KaraimBIBLE to finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council — ERC) projekt badawczy, w ramach którego powstanie cyfrowe wydanie całej Biblii w trzech dialektach karaimskich, opartej na nieedytowanych tekstach utrwalonych pismem hebrajskim (XVII–XX w.). Najstarsze teksty karaimskie otrzymają bardzo szczegółowe opisy językowe i paleograficzne. Ponadto zrekonstruowany zostanie proces powstania Biblii karaimskiej oraz zbadana zostanie relacja między różnymi odmianami półkursywnego pisma hebrajskiego używanego przez Karaimów na Krymie oraz na terenach polsko-litewskich. Połączenie tradycyjnych i wspomaganych komputerowo metod badawczych dostarczy istotnych danych na temat wczesnej historii języka karaimskiego oraz jego miejsca w grupie języków tureckich.