Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

styczeń 2019

20190121
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Kulturowy ekosystem literackich tradycji południa Indii okresu przednowoczesnego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-01-21
Termin zakończenia: 2023-01-20

OPUS; edycja 15

Projekt dotyczy zjawisk zachodzących na obszarze Indii południowych, głównie w regionie historycznego, przednowoczesnego Tamilnadu, gdzie odnajdziemy wiele zróżnicowanych tradycji kulturowych, tkwiących głęboko w rzeczywistości lokalnej, ale także odwołujących się do zjawisk wspólnych kulturze całego subkontynentu indyjskiego.

Naszym celem jest kontekstualizacja elementów kultury regionu, które pojawiają się w tekstach tamże powstających i prezentujących różne aspekty już często przekształconych tradycji lokalnych. Badania zamierzamy prowadzić z perspektywy kulturowej ekologii literatury (Zapf 2016), w ujęciu której wzajemne relacje pomiędzy naturą i kulturą są źródłem powstawania sieci tekstów literackich i innych wytworów kultury postrzeganych jako zjawiska ekologiczne, tzn. osadzonych w dwóch zasadach myśli ekologicznej: wzajemnego powiązania i różnorodności. Wybranymi przez nas przykładami są religijne tradycje pańćaratra i śriwaisznawa (pāñcarātra, śrīvaiṣṇava), a także medyczno-alchemiczna tradycja tamilskich siddhów. Tradycje religijne wraz z ich literaturą, doceniając rolę natury i wykorzystując środowisko dla własnych potrzeb, odnoszą się do sakralnej geografii. Z kolei tamilscy medycy (siddhowie) wykorzystują unikatowe, naturalne elementy obszaru do stworzenia oryginalnej, chociaż odwołującej się do Ajurwedy (Āyurveda), tradycji medyczno-alchemicznej, badającej i zalecającej specyficzne dla tego regionu substancje.