Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wrzesień 2015

20150922
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Nowe życie rękopiśmiennych przekładów dzieł Dantego Alighieri u progu jego polskiej recepcji

Data: 22.09.2015 - 21.06.2022

Kierownik projektu: mgr Anna Izabela Pifko-Wadowska
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-09-22
Termin zakończenia: 2022-06-21

Program "Diamentowy Grant"; konkurs 44

Recepcja twórczości Dantego Alighieri w Polsce była i pozostaje przedmiotem zainteresowania wielu badaczy – historyków literatury, bibliografów, komparatystów, przekładoznawców i innych. Nieopracowane pozostają jednak rękopiśmienne, niepublikowane dotąd przekłady dzieł włoskiego poety z XIX wieku oraz z początku XX stulecia, odnotowane w bibliografii J. Miszalskiej, M. Gurgul, M. Surmy-Gawłowskiej, M. Woźniak (2007).

Celem niniejszego projektu jest przebadanie i opracowanie tychże tłumaczeń m.in. pod względem kodykologicznym, historycznym i zawartości literackiej oraz przedstawienie ich na tle ówczesnej sytuacji społeczno-kulturalnej oraz w kontekście europejskiej recepcji Dantego. Przedmiotem badań są następujące manuskrypty: PTPN rkp. 705 – Życie nowe, przeł. A. Siekierski; ZNiO rkp. 13879/I – Wieśnianki (całościowe tłumaczenie Boskiej Komedii), przeł. J. Guszkiewicz; ZNiO rkp. 4460/II, 4470/II, 4504/II – Boska Komedya, przeł. St. Dembiński oraz rękopisy przekładów wyjątków z Dantejskiego poematu pióra M. Wiszniewskiego (BJ rkp. 948/7), L. Kamińskiego (PTPN rkp. 853), St. Konopki (ZNiO rkp. 14372/II), Wł. Chodźkiewicza (IRNBUV rkp. 24/2682), A. Asnyka (ZNiO rkp. 6981/I), St. E. Koźmiana (PAN-PAU Kraków rkp. 2212, t. 2, k. 14). Świadomie pomija się natomiast przekład J. I. Kraszewskiego, którego opracowania i edycji podjął się A. F. De Carlo.

Wyniki badań pozwolą dopełnić obraz recepcji Dantego Alighieri w Polsce, który z wielką pasją starali się odtworzyć W. Preisner (1957), A. Litwornia (2005) i inni badacze zasłużeni dla historii polskiej dantologii.