Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

styczeń 2019

20190121
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Świątynie Indii południowych: punkty węzłowe w sieciach powiązań

Data: 21.01.2019 - 20.01.2023

Kierownicy projektu: zespół polski: prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz (UJ)
zespół niemiecki - prof. dr. hab. Ute Huesken (Heidelberg University)
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2022
Termin zakończenia: 2025

Projekt NCN w konkursie Beethoven Classic 4 (na lata 2022-2025)

Decyzja 2020/39/G/HS2/03593

Projekt realizowany we współpracy z South Asia Institute (SAI), Uniwersytet w Heidelbergu

Świątynie Indii południowych: punkty węzłowe w sieciach powiązań

South Indian Temples: Nodal Points in Webs of Connections

Acronym: SITes

Proponowany wspólny projekt konceptualizuje świątynie jako punkty węzłowe (nodal points) w sieci różnorodnych powiązań, zatem postrzega świątynie jako uczestniczące w różnych sieciach relacji, a nie jedynie jako samodzielnie istniejące zabytki. Odwołując się do teorii literackiej kartografii (np. Tally 2014), projekt stawia hipotezę, że zarówno przestrzeń, w której  znajdują się świątynie, jak i związki pomiędzy świątyniami, są odwzorowywane przez narracje (narratives), które mogą być opowiadane i spisane (jak w tekstach literackich), śpiewane i słuchane w tradycji ustnej, widziane (w architekturze i ikonografii), ucieleśnione i odegrane (w rytuale i przedstawieniach teatralnych), przemierzane, gdy pielgrzymi podążają drogami uznawanymi za wcześniej pokonane przez mędrców i bogów. Często to właśnie ruchy pielgrzymkowe zapewniają i ożywiają kontakty między świątyniami.

Poprzez pięć różnych studiów przypadku (case studies) dotyczących konkretnych sieci świątyń na południu Indii, zazębiających się, ale różnych w swej strukturze, i stąd wymagających indywidualnego podejścia i zakresu badań, wspólny projekt zamierza zbadać, jak związki między świątyniami są ustanawiane, autoryzowane, kwestionowane i modyfikowane. Wychodząc od narracji w tekstach gatunku literackiego zwanego māhātmya/sthalapurāṇa (w sanskrycie i lokalnych językach południa Indii), projekty cząstkowe uwzględnią także, osobno i we współpracy, analizę rytualnych przedstawień owych narracji i ich artystycznej, materialnej ekspresji jaką jest np. świątynne malarstwo ścienne, płaskorzeźba i rzeźba.
Wszystkie projekty cząstkowe odnoszą się do trzech wymiarów poszczególnych sieci świątyń: transregionalnego, regionalnego i lokalnego. Ponieważ sieci badane w ramach projektów cząstkowych przecinają się w wielu miejscach, zespoły badawcze będą mogły spojrzeć na nie z różnych perspektyw, odnoszących się do regionów Tamilnadu, Andhry, ale też Kerali. To z kolei umożliwi zespołowi przekierowanie i, być może, korektę spojrzenia.

Zespół:

Kierownicy:

Wykonawcy: