Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wrzesień 2018

20180928
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Męskie, żeńskie w średniowiecznej liryce poetek języka oksytańskiego

Data: 28.09.2018 - 27.09.2023

Kierownik projektu: Michał Artur Sawczuk
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-09-28
Termin zakończenia: 2023-09-27

Program "Diamentowy Grant"; konkurs 47

Projekt badawczy poświęcony jest badaniom nad przejawami męskości i kobiecości oraz relacji pomiędzy tymi zjawiskami w średniowiecznej poezji kobiet języka oksytańskiego w XII i XIII wieku (tzw. trobairitz). Badania zakładają przekład korpusu tekstowego na język polski, a następnie wieloaspektowe opracowanie liryki poetek oksytańskich w kontekście ciała i głosu kobiety średniowiecznej, rozszerzone o studia porównawcze.

Z uwagi na interdyscyplinarność projektu, badania wymagają przyjęcia trzech perspektyw badawczych. W pierwszej kolejności jest to perspektywa historyczna, pozwalająca umiejscowić męskość i kobiecość w średniowiecznym uniwersum na podstawie analizy motywów żeńskich i męskich na tle średniowiecznej kulturze i mentalności. Niniejszy rys historyczny pozwoli następnie na krytyczną lekturę tekstów z użyciem czterech głównych osi interpretacyjnych: głosu, ciała, płci i emocji. Uzyskane efekty posłużą do analizy komparatystycznej, tj. porównania męskości i kobiecości obecnej w twórczości trobairitz do tej, którą odnaleźć można podczas czytania innych dzieł literackich z okresu średniowiecza.

Uzyskane w ten sposób interpretacje kobiecości i męskości w liryce poetek języka oksytańskiego pozwolą odpowiedzieć na pytanie: w jakich przypadkach męskie i żeńskie w poezji średniowiecznej jest uniwersalne i związane konwenansem, a w jakich przypadkach stanowi wierne odwzorowanie osobistych przeżyć kobiety bądź mężczyzny?

Celem projektu jest zatem opracowanie szerokiej analizy i interpretacji poezji kobiet w języku oksytańskim w XII i XIII wieku ze szczególnym naciskiem na kwestię płci, jednak nie odżegnując się przy tym od historycznych, kulturowych i społecznych uwarunkowań tego zjawiska.