Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

listopad 2019

20191115
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

"Ryba na górze Meru": regionalizm i kosmopolityzm sanskrycki w tożsamości Pandyjskiej i dynastycznej autopercepcji od ery Cankam do XVII wieku.

Data: 15.11.2019 - 14.11.2022

Kierownik projektu: dr David Pierdominici Leao
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-11-15
Termin zakończenia: 2022-11-14

SONATINA NCN

Projekt skupia się na pojęciu „Pandyjskości”, rozumianym jako przynależność do tamilskiego Królestwa Pandjów, którzy zdominowali przeważającą część Indii Południowych od IV do XVII wieku. Fenomen Pandjów zostanie przeanalizowany na podstawie studium najważniejszych dostępnych źródeł, co pozwoli na zbadanie procesu rozwoju autopercepcji dynastii, ujętej w pojęcie przez dwie koncepcje: 1)„Tamilskość”, rozumianą jako związek z rdzennymi cechami Pandjów; i 2)„Panindyjskość”, jako usankcjonowanie poprzez przynależność do „kosmopolityzmu sanskryckiego”. Projekt rozpocznie przegląd tekstów tamilskich ery Caṅkam (V w. p.n.e. - III w. n.e.), który pozwoli na stworzenie katalogu opisującego najczęściej występujące sposoby przedstawiania władzy królewskiej we wczesnym etapie rozwoju dynastii. Analiza zostanie przeprowadzona dzięki studium inskrypcji średniowiecznych i ich sekcji genealogicznych, podkreślających jednoczesną obecność elementów lokalnych i kosmopolitycznych. Kolejna część badań skupiona będzie na studium tamilskich „Świętych gier Śiwy w Maduraju” (XIII w.) i obserwacji, w jaki sposób dzieło przedstawia królów Pandyjskich. Krok ten będzie związany z analizą mało znanego poematu sanskryckiego pt. „Pandjakulodaja” (ok. XVI w.), który dzięki pierwszemu utożsamieniu władcy z bogiem w Indiach Południowych stworzył w Królestwie Pandjów nowy idiom królewskości. Ostatni etap badań poświęcony zostanie studium inskrypcji Późnych Pandjów, pozwalających na prześledzenie ostatniej fazę rozwoju tożsamości dynastycznej i sposobów, w jaki monarchowie postrzegali swą dynastyczną przeszłość.