Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty 2014

mgr Marcin Gajec

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Marcina Gajca zatytułowanej Syria w przededniu wypraw krzyżowych w świetle kronik arabskich odbędzie się 11 grudnia 2014 roku o godz. 15.00 w sali 30 Collegium Novum przy ulicy Gołębiej 24 w Krakowie.

Autoreferat mgra Marcina Gajca

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska z Instytutu Orientalistyki UJ.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Krzysztof Nowak

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Krzysztofa Nowaka zatytułowanej Rozumienie tekstu literackiego w łacińskich komentarzach do dzieł poetyckich odbędzie się 25 listopada 2014 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku Instytutu Filologii Angielskiej przy ulicy Kanoniczej 14.

Autoreferat mgra Krzysztofa Nowaka

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Krzysztof Hilman

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Krzysztofa Hilmana zatytułowanej Źródła i ich interpretacja w pierwszych 9 księgach Kroniki Jana Malalasa odbędzie się 13 listopada 2014 roku o godz. 15.00 w sali posiedzeń nr 30 w Collegium Novum.

Autoreferat mgra Krzysztofa Hilmana

Promotorem przewodu jest dr hab. Dariusz Brodka, prof. UJ.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Jadwiga Stępnik-Szeptyńska

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Jadwigi Stępnik-Szeptyńskiej zatytułowanej Tabu językowe w ludowych pieśniach ukraińskich odbędzie się 5 listopada 2014 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku Instytutu Filologii Angielskiej przy ulicy Kanoniczej 14.

Autoreferat mgr Jadwigi Stępnik-Szeptyńskiej

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Adam Fałowski.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Gabriela Dudek-Waligóra

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Gabrieli Dudek-Waligóry zatytułowanej Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej. Na materiale tekstów reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny odbędzie się 4 listopada 2014 roku o godz. 15.30 w Sali Senackiej Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24.

Autoreferat mgr Gabrieli Dudek-Waligóry

Promotorem przewodu jest dr hab. Dorota Szumska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Katarzyna Maniowska

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Maniowskiej zatytułowanej La narrativa sarda del secondo Novecento nel contesto dei condizionamenti territoriali e culturali (Contemporary Sardinian prose from the second half of the XX century in territorial and cultural conditioning) odbędzie się 21 października 2014 roku o godz. 15.30 w budynku Instytutu Filologii Angielskiej przy ulicy Kanoniczej 14 w sali konferencyjnej.

Autoreferat mgr Katarzyny Maniowskiej

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Małgorzata Kozyra

Mgr Małgorzata Kozyra na podstawie Umowy o wspólnej opiece naukowej nad przewodem doktorskim, zawartej między Uniwersytetem Ludwika-Maksymiliana w Monachium i Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, obroniła pracę doktorską w czerwcu 2014 roku na Uniwersytecie w Monachium.

Strzeszczenie pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Kozyry

Promotorem przewodu doktorskiego są dr hab. Zofia Berdychowska, prof. UJ oraz dr hab. Barbara Sonnenhauser z Uniwersytetu w Monachium.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Marcin Jakubczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Marcina Jakubczyka zatytułowanej Słowniki francusko-polskie i polsko-francuskie XVIII wieku. Analiza metaleksykograficzna odbędzie się 17 września 2014 roku o godz. 15.00 w sali 30 Collegium Novum przy ulicy Gołębiej 24.

Autoreferat mgr Marcina Jakubczyka

Promotorem przewodu jest dr hab. Anna Bochnakowa, prof. UJ.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Karolina Rak

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Rak zatytułowanej Współczesny dyskurs odnowy religijnej z perspektywy propozycji Muhammada Asada odbędzie się 8 lipca 2014 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku Instytutu Filologii Angielskiej przy ulicy Kanoniczej 14.

Autoreferat mgr Karoliny Rak

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska z Instytutu Orientalistyki UJ.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Danuta Gałyga

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Danuty Gałygi zatytułowanej Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego w Instytucie Polonijnym UJ w latach 1996-2004 odbędzie się 25 czerwca 2014 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku Instytutu Filologii Angielskiej przy ulicy Kanoniczej 14.

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Władysław Miodunka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Karolina Leśniewska

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Leśniewskiej zatytułowanej Exotisme apprivoisé : la matière byzantine dans les romans français des XIIe et XIIIe siècles odbędzie się 17 czerwca 2014 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku Instytutu Filologii Angielskiej przy ulicy Kanoniczej 14.

Autoreferat mgr Karoliny Leśniewskiej

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Katarzyna Dybeł.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Marcin Ziomek

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marcina Ziomka zatytułowanej W poszukiwaniu kulturowej tożsamości. Emigracyjna publicystyka Fiodora Stiepuna i Gieorgija Fiedotowa odbędzie się 14 maja 2014 roku o godz. 15.00 w budynku Instytutu Filologii Angielskiej przy ulicy Kanoniczej 14 w sali konferencyjnej.

Autoreferat mgr Marcina Ziomka

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Jerzy Kapuścik.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Jakub Kornhauser

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Jakuba Kornhausera zatytułowanej Status przedmiotu w poezji europejskiego surrealizmu odbędzie się 10 kwietnia 2014 roku o godz. 15.00 w sali 30 Collegium Novum przy ulicy Gołębiej 24.

Autoreferat mgr Jakuba Kornhausera

Promotorem przewodu jest dr hab. Wacław Rapak, prof. UJ.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Damian Kubik

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Damiana Kubika zatytułowanej Południowosłowiańska "kultura wyobrażona". Projekt Mickiewiczowski a dziewiętnastowieczne dyskursy kulturowe w Serbii i Chorwacji odbędzie się 16 stycznia 2014 roku o godz. 15.00 w sali 30 Collegium Novum przy ulicy Gołębiej 24.

Promotorem przewodu jest dr hab. Dorota Gil, prof. UJ.

Recenzentami pracy doktorskiej są: