Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Academic Degrees

Web Content Display Web Content Display

Doktoraty 2014

mgr Marcin Gajec

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Marcina Gajca zatytułowanej Syria w przededniu wypraw krzyżowych w świetle kronik arabskich odbędzie się 11 grudnia 2014 roku o godz. 15.00 w sali 30 Collegium Novum przy ulicy Gołębiej 24 w Krakowie.

Autoreferat mgra Marcina Gajca

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska z Instytutu Orientalistyki UJ.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Krzysztof Nowak

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Krzysztofa Nowaka zatytułowanej Rozumienie tekstu literackiego w łacińskich komentarzach do dzieł poetyckich odbędzie się 25 listopada 2014 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku Instytutu Filologii Angielskiej przy ulicy Kanoniczej 14.

Autoreferat mgra Krzysztofa Nowaka

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Krzysztof Hilman

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Krzysztofa Hilmana zatytułowanej Źródła i ich interpretacja w pierwszych 9 księgach Kroniki Jana Malalasa odbędzie się 13 listopada 2014 roku o godz. 15.00 w sali posiedzeń nr 30 w Collegium Novum.

Autoreferat mgra Krzysztofa Hilmana

Promotorem przewodu jest dr hab. Dariusz Brodka, prof. UJ.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Jadwiga Stępnik-Szeptyńska

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Jadwigi Stępnik-Szeptyńskiej zatytułowanej Tabu językowe w ludowych pieśniach ukraińskich odbędzie się 5 listopada 2014 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku Instytutu Filologii Angielskiej przy ulicy Kanoniczej 14.

Autoreferat mgr Jadwigi Stępnik-Szeptyńskiej

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Adam Fałowski.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Gabriela Dudek-Waligóra

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Gabrieli Dudek-Waligóry zatytułowanej Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej. Na materiale tekstów reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny odbędzie się 4 listopada 2014 roku o godz. 15.30 w Sali Senackiej Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24.

Autoreferat mgr Gabrieli Dudek-Waligóry

Promotorem przewodu jest dr hab. Dorota Szumska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Katarzyna Maniowska

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Maniowskiej zatytułowanej La narrativa sarda del secondo Novecento nel contesto dei condizionamenti territoriali e culturali (Contemporary Sardinian prose from the second half of the XX century in territorial and cultural conditioning) odbędzie się 21 października 2014 roku o godz. 15.30 w budynku Instytutu Filologii Angielskiej przy ulicy Kanoniczej 14 w sali konferencyjnej.

Autoreferat mgr Katarzyny Maniowskiej

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Małgorzata Kozyra

Mgr Małgorzata Kozyra na podstawie Umowy o wspólnej opiece naukowej nad przewodem doktorskim, zawartej między Uniwersytetem Ludwika-Maksymiliana w Monachium i Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, obroniła pracę doktorską w czerwcu 2014 roku na Uniwersytecie w Monachium.

Strzeszczenie pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Kozyry

Promotorem przewodu doktorskiego są dr hab. Zofia Berdychowska, prof. UJ oraz dr hab. Barbara Sonnenhauser z Uniwersytetu w Monachium.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Marcin Jakubczyk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Marcina Jakubczyka zatytułowanej Słowniki francusko-polskie i polsko-francuskie XVIII wieku. Analiza metaleksykograficzna odbędzie się 17 września 2014 roku o godz. 15.00 w sali 30 Collegium Novum przy ulicy Gołębiej 24.

Autoreferat mgr Marcina Jakubczyka

Promotorem przewodu jest dr hab. Anna Bochnakowa, prof. UJ.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Karolina Rak

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Rak zatytułowanej Współczesny dyskurs odnowy religijnej z perspektywy propozycji Muhammada Asada odbędzie się 8 lipca 2014 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku Instytutu Filologii Angielskiej przy ulicy Kanoniczej 14.

Autoreferat mgr Karoliny Rak

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska z Instytutu Orientalistyki UJ.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Danuta Gałyga

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Danuty Gałygi zatytułowanej Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego w Instytucie Polonijnym UJ w latach 1996-2004 odbędzie się 25 czerwca 2014 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku Instytutu Filologii Angielskiej przy ulicy Kanoniczej 14.

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Władysław Miodunka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Karolina Leśniewska

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Leśniewskiej zatytułowanej Exotisme apprivoisé : la matière byzantine dans les romans français des XIIe et XIIIe siècles odbędzie się 17 czerwca 2014 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku Instytutu Filologii Angielskiej przy ulicy Kanoniczej 14.

Autoreferat mgr Karoliny Leśniewskiej

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Katarzyna Dybeł.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Marcin Ziomek

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marcina Ziomka zatytułowanej W poszukiwaniu kulturowej tożsamości. Emigracyjna publicystyka Fiodora Stiepuna i Gieorgija Fiedotowa odbędzie się 14 maja 2014 roku o godz. 15.00 w budynku Instytutu Filologii Angielskiej przy ulicy Kanoniczej 14 w sali konferencyjnej.

Autoreferat mgr Marcina Ziomka

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Jerzy Kapuścik.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Jakub Kornhauser

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Jakuba Kornhausera zatytułowanej Status przedmiotu w poezji europejskiego surrealizmu odbędzie się 10 kwietnia 2014 roku o godz. 15.00 w sali 30 Collegium Novum przy ulicy Gołębiej 24.

Autoreferat mgr Jakuba Kornhausera

Promotorem przewodu jest dr hab. Wacław Rapak, prof. UJ.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Damian Kubik

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Damiana Kubika zatytułowanej Południowosłowiańska "kultura wyobrażona". Projekt Mickiewiczowski a dziewiętnastowieczne dyskursy kulturowe w Serbii i Chorwacji odbędzie się 16 stycznia 2014 roku o godz. 15.00 w sali 30 Collegium Novum przy ulicy Gołębiej 24.

Promotorem przewodu jest dr hab. Dorota Gil, prof. UJ.

Recenzentami pracy doktorskiej są: