Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty 2019

mgr Alicja Bańczyk

W dniu 22 października 2019 r. o godz. 15.00, w sali nr 2 Collegium Paderevianum przy al. Mickiewicza 9A, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Alicji Bańczyk, zatytułowanej L’exercice du pouvoir au Moyen Âge d’après quelques chansons de geste (le cycle des barons révoltés) et leurs remaniements postérieurs [Sprawowanie władzy w średniowieczu na podstawie kilku chansons de geste (cykl baronów zbuntowanych) i ich późniejszych reminiscencji]

Promotor - prof. dr hab. Piotr Tylus

Recenzenci:

  • Dr hab. Anna Gęsicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Prof. dr hab. Maciej Abramowicz (Uniwersytet Warszawski)

mgr Ana Jurin

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Any Jurin zatytułowanej Frazeologia śmierci. Studium porównawcze chorwacko-polskie odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali nr 30 Collegium Novum UJ przy ul. Gołębiej 24.

Promotor - dr hab. Barbara Oczkowa

Recenzenci:

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

mgr Przemysław Tomanek

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Przemysława Tomanka zatytułowanej Publicystyka polityczna Dmytra Doncowa z lat 1910 - 1944 w świetle politolingwistyki odbędzie się 10 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali nr 30 Collegium Novum UJ przy ul. Gołębiej 24.

Promotor - prof. dr hab. Ewa Komorowska

Promotor pomocniczy - dr Gabriela Dudek-Waligóra

Recenzenci:

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

mgr Dorota Sieroń

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Sieroń zatytułowanej Rodzajnik włoski a odpowiadające mu środki wyrażania określoności w języku polskim. Korpusowe studium kontrastywne odbędzie się 9 października 2019 r. o godz. 9.15 w sali nr 52 Collegium Novum UJ przy ul. Gołębiej 24.

Promotor - dr hab. Rafał Górski

Recenzenci:

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

mgr Joanna Gruszewska

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Gruszewskiej zatytułowanej Mniszki buddyjskie w świetle Pieśni mniszek (Therīgāthā) odbędzie się 25 września 2019 r. o godz. 12.00 w Sali nr 118 Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, II piętro.

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Marta Kudelska.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Anna Dyda

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Dydy zatytułowanej Leggibilità e comprensibilità del linguaggio medico attraverso i testi dei foglietti illustrativi in italiano e in polacco (Czytelność i zrozumiałość języka medycznego na podstawie tekstów ulotek do leków w języku włoskim i polskim) odbędzie się 10 września 2019 r. o godzinie 15 w Sali nr 2 Collegium Paderevianum, przy al. Mickiewicza 9A.

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Roman Sosnowski.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Ewa Kowalska-Stasiak

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Kowalskiej-Stasiak zatytułowanej Obraz nauczyciela języka angielskiego w wypowiedziach studentów – analiza kognitywna odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godzinie 15 w Sali nr 42 na Wydziale Polonistyki UJ, przy ul. Gołębiej 18.

Promotorem przewodu jest dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Joanna Niemiec

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Niemiec (CM UJ) zatytułowanej Analiza porównawcza potrzeb językowych osób uczących się języka angielskiego specjalistycznego: badanie potrzeb językowych studentów oraz potrzeb dydaktycznych nauczycieli odbędzie się 9 maja 2019 r. o godzinie 15 w Sali nr 30 w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

Promotorem przewodu jest dr hab. Ewa Donesch-Jeżo.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Wojciech Kowalski

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Wojciecha Kowalskiego zatytułowanej Elementy dramatyczne w historiografii Mikołaja z Damaszku odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Sali nr 30 w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Kazimierz Korus.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Dobromiła Jagiełła

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Dobromiły Jagiełły zatytułowanej Syntactic and pragmatic aspects of structures with parenthetical verbs in English and Polish (Składniowe i pragmatyczne aspekty konstrukcji z czasownikiem parentetycznym w języku angielskim i polskim) odbędzie się 21 marca 2019 r. o godzinie 15:00 w Sali nr 30 w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

Promotorem przewodu jest dr hab. Ewa Willim.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Agnieszka Durlej-Krach

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Durlej-Krach zatytułowanej Człowiek a świat wartości w szesnastowiecznej hiszpańskiej wersji Wielkiego podboju zamorskiego (La Gran conquista de Ultramar) odbędzie się 31 stycznia 2019 r. o godzinie 15:00 w Sali nr 30 w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Katarzyna Dybeł.

Recenzentami pracy doktorskiej są: