Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tytuły naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty 2019

mgr Ewa Kowalska-Stasiak

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Kowalskiej-Stasiak zatytułowanej Obraz nauczyciela języka angielskiego w wypowiedziach studentów – analiza kognitywna odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godzinie 15 w Sali nr 42 na Wydziale Polonistyki UJ, przy ul. Gołębiej 18.

Promotorem przewodu jest dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Joanna Niemiec

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Niemiec (CM UJ) zatytułowanej Analiza porównawcza potrzeb językowych osób uczących się języka angielskiego specjalistycznego: badanie potrzeb językowych studentów oraz potrzeb dydaktycznych nauczycieli odbędzie się 9 maja 2019 r. o godzinie 15 w Sali nr 30 w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

Promotorem przewodu jest dr hab. Ewa Donesch-Jeżo.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Wojciech Kowalski

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Wojciecha Kowalskiego zatytułowanej Elementy dramatyczne w historiografii Mikołaja z Damaszku odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Sali nr 30 w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Kazimierz Korus.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Dobromiła Jagiełła

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Dobromiły Jagiełły zatytułowanej Syntactic and pragmatic aspects of structures with parenthetical verbs in English and Polish (Składniowe i pragmatyczne aspekty konstrukcji z czasownikiem parentetycznym w języku angielskim i polskim) odbędzie się 21 marca 2019 r. o godzinie 15:00 w Sali nr 30 w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

Promotorem przewodu jest dr hab. Ewa Willim.

Recenzentami pracy doktorskiej są:

mgr Agnieszka Durlej-Krach

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Durlej-Krach zatytułowanej Człowiek a świat wartości w szesnastowiecznej hiszpańskiej wersji Wielkiego podboju zamorskiego (La Gran conquista de Ultramar) odbędzie się 31 stycznia 2019 r. o godzinie 15:00 w Sali nr 30 w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

Promotorem przewodu jest prof. dr hab. Katarzyna Dybeł.

Recenzentami pracy doktorskiej są: