Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Pomoc psychologiczna

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji (https://sowa.uj.edu.pl) prowadzi pomoc psychologiczną w czasie trwania epidemii.

Czasowe zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju studenci i doktoranci ubiegający się o zapomogę lub stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą składać wniosek i dokumentację jedynie w wersji elektronicznej.

Zmiany w zarządzeniu dotyczącym Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów

Uprzejmie informujemy, że ukazało się zarządzenie nr 36 Rektora UJ z 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogłoszenia zostały zamieszczone w aktualnościach na stronach: www.studiuje.uj.edu.pl i www.stypendia.uj.edu.pl.

Udostępnianie zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w postaci elektronicznej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Profesorów oraz studentów UJ przygotowujących prace licencjackie, magisterskie i doktorskie Biblioteka Jagiellońska zgłasza gotowość udostępniania niezbędnych im zbiorów w postaci elektronicznej (skanów)

Odwołanie zajęć dydaktycznych

W związku z zaistniałą sytuacją oraz rozporządzeniami wydanymi kolejno przez JM Rektora UJ, Dziekanów jednostek, Ministra Nauki oraz p. Kanclerz UJ w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych przedstawiamy stanowisko Kierownika Studiów Doktoranckich

Dyżur Kierownika Studiów w dniu 11.03.2020 r. zostaje przeniesiony na 12.03.2020 r.

Dyżur prof. Krzysztofa Bielawskiego z dnia 11.03. zostaje przeniesiony na 12.03.2020 r. czwartek w godz. 11.00 - 12.00 z powodu zebrania służbowego.

Konfrontacje z przekładem 2

Doktoranckie Koło Naukowe TRANSLATIO, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod patronatem Komisji Przekładoznawczej Międzynarodowego Komitetu Slawistów mają zaszczyt zaprosić filologów różnych specjalności (rusycystów, slawistów, anglistów, germanistów, romanistów i in.) do udziału w konferencji

Dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich w semestrze letnim 2019/20

Uprzejmie informujemy, że dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ dyżuruje w środy od godz. 10.00. do 11.00. Dotychczasowe godziny dyżuru ostatecznie nie uległy zmianie w II semestrze.

Shades of Hope in 20th- and 21st- Century Literature

Instytut Filologii Angielskiej UJ zaprasza na konferencję studencko-doktorancką "Shades of Hope in 20th- and 21st-Century Literature", drugą z cyklu NEWstories, która odbędzie 7 marca 2020 w Collegium Paderevianum B.

CTER Assessment Literacy Workshop 2020

The Consortium for Translation Education Research (CTER) in association with the University of Westminster in London, England and the Jagiellonian University in Kraków, Poland are pleased to announce a jointly organised workshop on assessment literacy for translator trainers.