Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doctoral programmes of study

Web Content Display Web Content Display

News

Sesja letnia 2019/20 - sprawozdania doktoranckie

05.05.2020
Szanowni Państwo, na podstawie komunikatów oraz zarządzeń władz rektorskich i dziekańskich uprzejmie informujemy, że rozliczenie roku akademickiego 2019/2020 zostaje przeniesione na wrzesień. Dotyczy to także składania sprawozdań doktoranckich. Zaplanowane na sesję letnią zaliczenia i egzaminy mogą się odbywać, jednak ostateczne rozliczenie roku nastąpi we wrześniu. Z tych racji nie ma powodu ani potrzeby pisania wniosków do kierownika studiów doktoranckich z prośbą o przeniesienia rozliczenia roku na wrzesień - prosimy o składanie sprawozdań do 30.09.2020 r.

Konkurs DSC dla doktorantów i młodych naukowców

05.05.2020
Zgodnie z wiadomością otrzymaną od pana Dziekana Sosnowskiego uprzejmie informuję, że najbliższy konkurs DSC dla doktorantów i młodych naukowców zostanie ogłoszony we wrześniu br. i zostanie rozstrzygnięty na początku października. Wynika z tego, że wiosenna edycja konkursu została zawieszona. Regulamin konkursu jesiennego będzie obejmował w pierwszej kolejności finansowanie publikacji, następnie konferencji, a na końcu kwerendy (pod warunkiem, że perspektywa wyjazdów badawczych będzie możliwa). Kalendarz i warunki aplikacji zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie. Kierownik studiów doktoranckich dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ

Pomoc psychologiczna

10.04.2020
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji (https://sowa.uj.edu.pl) prowadzi pomoc psychologiczną w czasie trwania epidemii.

Czasowe zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

09.04.2020
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju studenci i doktoranci ubiegający się o zapomogę lub stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą składać wniosek i dokumentację jedynie w wersji elektronicznej.

Zmiany w zarządzeniu dotyczącym Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów

09.04.2020
Uprzejmie informujemy, że ukazało się zarządzenie nr 36 Rektora UJ z 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogłoszenia zostały zamieszczone w aktualnościach na stronach: www.studiuje.uj.edu.pl i www.stypendia.uj.edu.pl.