Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Instytut Filologii Germańskiej zaprasza doktorantów, studentów I oraz II roku SM jak i III roku SL, a także zaawansowanych studentów lat niższych na kursy w ramach projektu ZintegrUJ

Kursy w ramach projektu ZintegrUJ będą prowadzić: prof. Irmtraud Behr (Université Sorbonne-Nouvelle) prof. Frank Liedtke (Universtät Leipzig).

Konferencja (De)konstruowanie męskości. (De)mitologizacje, (dez)iluzje i (de)heroizacje męskości w literaturze, kulturze i języku

(De)konstruowanie męskości. (De)mitologizacje, (dez)iluzje i (de)heroizacje męskości w literaturze, kulturze i języku - konferencja organizowana przez Koło Naukowe Polonistów Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, która odbędzie się 28 marca 2023 roku (wtorek) w formie zdalnej na platformie Teams.

APRIL CONFERENCE FIFTEEN HUMANITY/HUMANITIES 20–22 April 2023 Institute of English Studies Jagiellonian University in Kraków

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Call for Papers na April Conference Fifteen został przedłużony do 6 lutego 2023 r.

Konkurs CLARIN-PL na najlepszą pracę badawczą z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Do konkursu można zgłaszać niezrealizowane lub częściowo zrealizowane projekty badawcze, które wykorzystują infrastrukturę CLARIN-PL, a także projekty już zrealizowane, które mogą zostać poddane weryfikacji i przemyślenia możliwego rozszerzenia lub modyfikacji.

Academic Writing Made Easy - kurs

W imieniu Fundacji Center For American Studies zapraszamy na weekendowy kurs z akademickiego pisania w języku angielskim: “Academic Writing Made Easy”. Kurs poprowadzi naukowiec/native speaker ze Stanów Zjednoczonych: absolwent prestiżowego George Mason University, John Patrick Higgins. Ponieważ Center For American Studies działa na zasadzie non-profit (nie dla zysku), opłaty za kurs służą wyłącznie na pokrycie kosztów organizacji kursów i wynagrodzenie dla amerykańskich ekspertów.
Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Do zadań stypendysty będzie należała realizacja części zadań badawczych w projekcie "Jak mocno może bić martwe serce? Rozważania na temat współczesnej literatury sanskrytu".

Wnioski stypendialne 2022/23 USOSweb

Uprzejmie informujemy o uruchomieniem procedury składania wniosków o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla uczestników studiów doktoranckich

Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0 - przedłużenie do końca 2023 roku.

Uprzejmie informujemy, że Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wydłuża do 31 grudnia 2023 roku czas na uzyskanie stopnia dla doktorantów, którzy wszczęli przewody doktorskie w starym trybie. Doktoranci zyskują dodatkowy rok na zakończenie kształcenia.

Sprawozdania doktoranckie za rok 2021/22

Uprzejmie informujemy, że można już składać sprawozdania doktoranckie za rok 2021/22 w formie elektronicznej (aplikacja FORMS). Szczegóły w zakładce SPRAWOZDANIE DOKTORANTA - ROZLICZENIE ROKU

Kolokwium Humanistyczne- zaproszenie

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza na spotkanie w ramach serii Kolokwia Humanistyczne, podczas którego wystąpi dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ Tytuł wystąpienia: Azjatycka Wielka Gra. Indie i Azja Południowa w sporze o dominację w Azji. I nie tylko... Kolokwium Humanistyczne odbędzie się 09.06.2022 r. o godz. 15:00. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Szkoły: Abstrakty i Podcasty - Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)