Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Faces of Crisis in 20th- and 21st- Century Prose An Anthology of Criticism

Z radością informujemy o ukazaniu się antologii na temat kryzysu w prozie XX i XXI w., która jest pokłosiem pierwszej konferencji organizowanej przez zespół NEWstories działający w Instytucie Filologii Angielskiej z inicjatywy Doktorantek Wydziału Filologicznego. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://wuj.pl/ksiazka/faces-of-crisis-in-20th-and-21st-century-prose

Decyzje w sprawie stypendium doktoranckiego

Uprzejmie informujemy, że zostały sporządzone elektroniczne decyzje w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium doktoranckiego. Prosimy o sprawny odbiór decyzji, ponieważ warunkuje to terminową wypłatę stypendiów. Decyzje w sprawie stypendium z dotacji projakościowej będą sporządzone w późniejszym terminie, po ustaleniu kwoty stypendium w skali uczelni.
The 3rd NEWstories Conference - 6 March 2021

The 3rd NEWstories Conference - 6 March 2021

The 3rd NEWstories Conference - organised by PhD students from the Institute of English Studies at the Jagiellonian University in Kraków (Poland) - will be held online on 6 March 2021.

Ważność legitymacji

Informujemy, że w z związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, okres ważności legitymacji ulegnie dalszemu przedłużeniu na mocy art. 51b ust. 4 ustawy, zgodnie z którym legitymacje pozostają ważne w okresie ograniczenia działalności uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu. Z uwagi na to, że rozporządzenie nie określa daty końcowej ograniczenia działalności uczelni, w obecnej chwili nie jest możliwe podanie dziennej daty upływu ważności legitymacji. Prosimy o śledzenie komunikatów - będziemy Państwa informować na bieżąco w razie pojawienia się nowych informacji.

Przedłużenie terminu naboru wniosków na dofinansowanie projektów młodych badaczy - doktorantów

Nabór wniosków w wewnętrznym, wydziałowym konkursie dla doktorantów Wydziału został przedłużony do 23 października. W obecnym konkursie, z uwagi na ograniczone możliwości konferencyjne i kwerendalne, obok finansowania publikacji, konferencji i wyjazdów na kwerendę, przewidzieliśmy możliwość (a nawet zachęcamy) zakupu literatury naukowej. Decyzje dotyczące zasadności projektów i wydatków podejmie Komisja, w której skład wchodzą Dyrektorzy jednostek (lub wyznaczeni zastępcy), prodziekan ds. badań i kierownik studiów doktoranckich, przedstawiciel/ka doktorantów.
TALENTY 2020 Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla młodych uczonych

TALENTY 2020 Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla młodych uczonych

Trwają już zapisy na kolejną edycję konferencji Talenty, organizowaną co roku regularnie we Wrocławiu w ostatnim tygodniu listopada. W tym roku podobnie jak w poprzednim korzystamy ze wsparcia organizacyjnego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zasady zgłaszania i publikacji pozostają bez zmian. Nadal promujemy badania i refleksje interdyscyplinarne, z pogranicza edukacji/ pedagogiki i innych obszarów nauki: psychologii, filozofii, kulturoznawstwa, sztuki. Pełna informacja oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie konferencji.

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2020/21

Seminaria i wykład z filozofii odbywają się w trybie zdalnym

Legitymacje doktoranckie

Na podstawie art. 51b ust. 4 oraz art. 198b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) legitymacje studenckie i legitymacje doktoranckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Seminaria badawcze w roku akademickim 2020/21 - termin rejstracji w USOSweb 21.09.2020., godz. 8.00

Prosimy o zapoznanie się z ofertą seminariów badawczych na nadchodzący rok akademicki. Rejestracja na zajęcia planowana jest od poniedziałku 21.09.2020 od godz. 8.00. Seminaria doktoranckie są prowadzone na Wydziale Filologicznym UJ i mają charakter monograficznych projektów, w których wiodącą rolę przejmuje prowadzący jako mistrz. Doktorant wybiera seminaria z dostępnej w danym roku oferty. W roku akademickim 2020/21 planowane są cztery kursy seminaryjne. Do końca trzeciego roku studiów doktoranckich należy wybrać minimum trzy seminaria doskonalące umiejętności badawcze oraz dwa seminaria doskonalące umiejętności dydaktyczne. Za zgodą opiekuna naukowego/promotora, można alternatywnie realizować inne kursy wybierane spośród wszystkich oferowanych na UJ.

Informacje w sprawie składania wniosków stypendialnych - praktyczne wskazówki

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie składania wniosków i obowiązujących terminów, prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie.