Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Sprawozdania doktoranckie za 2019/20 procedura elektroniczna

W roku akademickim 2019/2020 zmianie ulega procedura rozliczenia roku przez doktoranta. Rozliczenie roku odbywa się zdalnie, za pośrednictwem formularza przesyłanego online do sekretariatu studium doktoranckiego.

Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Uprzejmie informujemy, że utworzony został Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 maja 2020 roku.

Sekretariat - telefon

Uprzejmie informujemy, że kontakt telefoniczny z sekretariatem od 25.05.2020 możliwy jest pod numerem 519 307 920. W przypadku konieczności uzyskania dokumentów w formie papierowej, dyżur w Kolegium Śląskim odbywa się w środy w godz. 10.00 - 14.00. Prosimy o wcześniejsze sygnalizowanie wizyty via e-mail lub telefonicznie.

Przedłużenie terminu, do którego możliwe będzie nadanie stopnia doktora w ramach przewodów doktorskich z 31 grudnia 2021 r. na 31 grudnia 2022 r.

Uprzejmie informujemy o wejściu w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).

Sprawy doktorantów związane z ograniczeniami w funkcjonowaniu uczelni

W związku z zapytaniami dotyczącymi spraw doktorantów, uprzejmie informujemy o formach składania sprawozdań rocznych przez doktorantów oraz przedstawiamy wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów i zaliczeń na studiach doktoranckich.

5. Sympozjum Interlingwistyki

Piąte międzynarodowe sympozjum interlingwistyki organizowane przez Studia Interlingwistyki UAM (Instytut Etnolingwistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) odbędzie się w dniach 17-18.09.2020. Główny temat: Rola języków w komunikacji międzykulturowej

Sesja letnia 2019/20 - sprawozdania doktoranckie

Szanowni Państwo, na podstawie komunikatów oraz zarządzeń władz rektorskich i dziekańskich uprzejmie informujemy, że rozliczenie roku akademickiego 2019/2020 zostaje przeniesione na wrzesień. Dotyczy to także składania sprawozdań doktoranckich. Zaplanowane na sesję letnią zaliczenia i egzaminy mogą się odbywać, jednak ostateczne rozliczenie roku nastąpi we wrześniu. Z tych racji nie ma powodu ani potrzeby pisania wniosków do kierownika studiów doktoranckich z prośbą o przeniesienia rozliczenia roku na wrzesień - prosimy o składanie sprawozdań do 30.09.2020 r.

Konkurs DSC dla doktorantów i młodych naukowców

Zgodnie z wiadomością otrzymaną od pana Dziekana Sosnowskiego uprzejmie informuję, że najbliższy konkurs DSC dla doktorantów i młodych naukowców zostanie ogłoszony we wrześniu br. i zostanie rozstrzygnięty na początku października. Wynika z tego, że wiosenna edycja konkursu została zawieszona. Regulamin konkursu jesiennego będzie obejmował w pierwszej kolejności finansowanie publikacji, następnie konferencji, a na końcu kwerendy (pod warunkiem, że perspektywa wyjazdów badawczych będzie możliwa). Kalendarz i warunki aplikacji zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie. Kierownik studiów doktoranckich dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ

Pomoc psychologiczna

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji (https://sowa.uj.edu.pl) prowadzi pomoc psychologiczną w czasie trwania epidemii.

Czasowe zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju studenci i doktoranci ubiegający się o zapomogę lub stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą składać wniosek i dokumentację jedynie w wersji elektronicznej.