Środki dla młodych naukowców 2017 - zasady, wnioski, raporty

Poniżej aktualne zasady konkursu oraz formularze:

Sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (pdf/rtf/doc)

Wszelkie informacje znajdują się na stronie www.filg.uj.edu.pl/srodki-dla-mlodych-naukowcow

Uwaga! Przypominamy o konieczności weryfikacji kosztów wyjazdu zagranicznego w Dziale Współpracy Międzynarodowej przed złożeniem wniosku.

Aktualizacja zasad ubiegania się o środki z dotacji dla młodych naukowców

Aktualizacja zasad ubiegania się o środki na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Filologicznego UJ przyjęta na posiedzeniu Komisji w dniu 28 października 2014 r.
 
Zasady będą obowiązywały od następnej edycji 16 III do 16 IV 2015 r.
 
Data opublikowania: 03.11.2014
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski