Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ID.UJ Research Support Module

Wsparcie dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości ID.UJ Research Support Module

Beneficjentami konkursu mogą być studenci studiów doktoranckich starego trybu oraz studenci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, których opiekunowie naukowi lub promotorzy są afiliowani przy Wydziale Filologicznym. 

Maksymalna wysokość wsparcia: 6.000 zł

Termin naboru wniosków:

12 września – 30 września;

ogłoszenie wyników: do 15 października.

Rozpoczęcie realizacji zadań: 30 października.

W przypadku niewyczerpania środków drugi nabór zostanie ogłoszony 1 października, nabór wniosków: 1 października – 15 października, ogłoszenie wyników: 30 października. Rozpoczęcie realizacji działań: 15 listopada.

Wnioski składane będą na formularzach na portalu strefa.iduj, wzór wniosku będzie dołączony do materiałów informacyjnych programu.

Pliki do pobrania
pdf
Szczegółowe zasady Research Support Module (Wydział Filologiczny)
pdf
Prawa i obowiązki doktoranta w ramach programu Inicjatywa Doskonałości
docx
Wzór wniosku w konkursie Research Support Module (Wydział Filologiczny)
docx
Application in the Research Support Module competition (Faculty of Philology)
pdf
Oświadczenie doktoranta w sprawie akceptacji Regulaminu konkursu
pdf
Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych (RODO)
pdf
Protection of individuals with regard to the processing of personal data (RODO)
pdf
Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku