Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dofinansowanie działalności doktorantów - zasady, wnioski, raporty

Posiedzenie Komisji rozstrzygającej jesienny konkurs na dofinansowanie działalności doktorantów odbędzie się dnia 24 listopada 2022 r.

Wnioski można składać do 15 listopada 2022 r.

Wnioski w konkursie na dofinansowanie działalności doktorantów przyjmowane są w trybie ciągłym. Komisja rozstrzygająca konkursy spotyka się trzy razy w roku: przełom marca/kwietnia 2022, czerwiec 2022 oraz październik 2022.

Dokładne terminy spotkań Komisji zostaną podane z odpowiednim wyprzedzeniem. Wnioski powinny wpłynąć najpóźniej na 10 dni przed planowanym posiedzeniem.

Środki finansowe mogą być wykorzystane przez wnioskodawców na następujące formy działalności badawczej:

  • publikacje (monografie jedno- i wieloautorskie),
  • czynny udział w konferencji,
  • kwerenda krajowa lub zagraniczna,
  • zakup literatury naukowej,
  • korekta językowa (proofreading) artykułu lub rozdziału w monografii,
  • korekta językowa monografii,
  • korekta językowa rozprawy doktorskiej.

Wnioski można składać w formie papierowej razem z załącznikami (zamknięte w kopercie na Dzienniku Podawczym w Collegium Novum pok. 11 adresowane na: Dziekanat Wydziału Filologicznego) lub skanem wraz z załącznikami i plikiem/skanem części 2 wniosku (dotyczącej promotora/opiekuna naukowego) na adres mailowy: irena.stawowy@uj.edu.pl.

Poniżej aktualne zasady konkursu oraz formularze:

Sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych na finansowanie zadań służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich. (pdf/docx)

Uwaga! Przypominamy o konieczności weryfikacji kosztów wyjazdu zagranicznego w Dziale Współpracy Międzynarodowej przed złożeniem wniosku.