Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200724

Wytyczne Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie sesji poprawkowej w roku akademickim 2019/2020

Data: 24.07.2020 - 30.09.2020
Wytyczne Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie sesji poprawkowej w roku akademickim 2019/2020

Dziekan Wydziału Filologicznego ustala następujące wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów na Wydziale w czasie obowiązywania nadzwyczajnego trybu pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

 

 

  1. Egzaminy w sesji jesiennej mogą się odbywać stacjonarnie lub zdalnie.
  2. Decyzję o formie egzaminu podejmują egzaminatorzy/koordynatorzy egzaminu w porozumieniu z wicedyrektorem ds. dydaktyki.
  3. Organizacja egzaminu w pomieszczeniach uczelni wymaga zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych: przynajmniej 4m2 powierzchni sali na studenta oraz 1,5m odstępu między krzesłami. Harmonogram sesji stacjonarnej powinien być przekazany do wiadomości administratora budynku.
  4. Egzaminatorzy i studenci uczestniczący w egzaminach stacjonarnych dostosują się ponadto do szczegółowych wytycznych sanitarnych przygotowywanych przez UJ. Link do wytycznych obowiązujących obecnie na UJ
  5. Harmonogram egzaminów w budynkach Wydziału powinien unikać planowania kilku egzaminów w tych samych godzinach.
  6. Harmonogram egzaminów powinien unikać planowania w tym samym dniu egzaminów dla tej samej grupy czy rocznika studentów.
  7. Rekomenduje się wzajemne użyczanie sal na egzaminy przez instytuty. Zapotrzebowanie na sale poza zasobami instytutu należy zgłaszać harmonogramistom najpóźniej do dnia 24 lipca 2020.  
  8. Harmonogram sesji jesiennej zostanie ogłoszony do końca lipca 2020.