Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0

Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0

Ustawa z dnia 7.04. br. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmieniła na 31.12.2023 r. termin, po którym zamyka się lub umarza postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy 2.0.
więcej o Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0
Możliwość odwołania zajęć podczas wyborów do rad dyscyplin

Możliwość odwołania zajęć podczas wyborów do rad dyscyplin

W związku z zaplanowaniem wyborów do Rady Dyscyplin Językoznawstwo w dniu 3 czerwca 2022 oraz do Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo w dniu 8 czerwca 2022, informuję o możliwości odwołania zajęć dydaktycznych w tych dniach w godzinach 10.00-12.15 przez pracowników badawczo-dydaktycznych upoważnionych do głosowania w wyborach.
więcej o Możliwość odwołania zajęć podczas wyborów do rad dyscyplin
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Namawiamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.
więcej o Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
Pismo Dziekana w/s wyborów do rad dyscyplin

Pismo Dziekana w/s wyborów do rad dyscyplin

30 września 2022 r. kończy się kadencja rad dyscyplin. W związku z powyższym, do dnia 31 maja 2022 r. dziekani wydziałów przekazują listy kandydatów na członków rad dyscyplin przewodniczącym właściwych wydziałowych komisji wyborczych.
więcej o Pismo Dziekana w/s wyborów do rad dyscyplin
14 kwietnia dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

14 kwietnia dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Kolegium Dziekańskie Wydziału Filologicznego przychyliło się do wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego i zadecydowało, że dzień 14.04.2022 roku będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
więcej o 14 kwietnia dniem wolnym od zajęć dydaktycznych