Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne

Recenzowane Czasopismo Naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

Ewa Nawrocka, Uniwersytet Jagielloński

Komitet Redakcyjny

  • Rozalya Sasor (Sekretarz redakcji), Uniwersytet Jagielloński
  • Xavier Farré Vidal (Literatury i kultury mniejszościowe), Uniwersytet Jagielloński
  • Rosanna Krzyszkowska-Pawlik (Literatura i kultura Hiszpanii), Uniwersytet Jagielloński
  • Ewa Nawrocka (Literatura i kultura Ameryki Łacińskiej), Uniwersytet Jagielloński
  • Anna Rzepka (Literatura i kultura obszaru języka portugalskiego), Uniwersytet Jagielloński
  • Ewa Stala (Językoznawstwo iberyjskie), Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ISSN 2082-8594
e-ISSN 2391-7636
Punkty MNiSzW: 20 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.