Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne

Recenzowane Czasopismo Naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne

„Studia Iberystyczne” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom kultury, języków i literatury Hiszpanii, Portugalii oraz krajów Ameryki Łacińskiej. Pismo publikuje oryginalne prace badawcze dotyczące następujących obszarów językowych: kastylijskiego, portugalskiego, katalońskiego i galisyjskiego.

Pismo jest wydawane przez Zakład Filologii Hiszpańskiej oraz Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Począwszy od numeru 7 (2008) „Studia Iberystyczne” publikują artykuły w językach romańskich i po angielsku w celu upowszechnienia za granicą badań prowadzonych przez polskich hispanistów. Pierwsze numery pisma dostępne są wyłącznie w języku polskim.

Publikacja jest finansowana przez Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Numer 18 (2019) i numer 19 (2020) otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Umiędzynarodowienie czasopisma „Studia Iberystyczne” przez zwiększenie liczby zagranicznych recenzentów w latach 2019 i 2020 – zadanie finansowane w ramach umowy nr 898/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Numer 20 (2021) dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki.

 

 

Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa – 100 egzemplarzy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ISSN 2082-8594
e-ISSN 2391-7636
Punkty MNiSzW: 40 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.