Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne

Recenzowane Czasopismo Naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komitet naukowy

 • Arias Cabal, Álvaro (Universidad de Oviedo, Hiszpania) ORCID: 0000-0002-1175-4030
 • Baczyńska, Beata (Uniwersytet Wrocławski, Polska) ORCID: 0000-0003-2777-8376
 • Baran, Marek (Uniwersytet Łódzki, Polska) ORCID: 0000-0001-7728-8733)
 • Barreto, Danny (Colgate University, USA) ORCID: 0000-0002-5869-3730
 • Bertolotti, Virginia (Universidad de la República, Urugwaj) ORCID: 0000-0002-1845-1040
 • Bień, Janusz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska) ORCID: 0000-0002-6134-593X
 • Bosque, Ignacio (Universidad Complutense, Hiszpania) ORCID: 0000-0002-7281-6418
 • Bravo García, Eva (Universidad de Sevilla, Hiszpania) ORCID: 0000-0002-2064-8889
 • Brzozowski, Jerzy (Uniwersytet Jagielloński, Polska) ORCID: 0000-0002-0872-9408
 • Calafat Vila, Rosa Maria (Universitat de les Illes Balears, Hiszpania) ORCID: 0000-0003-1212-0141
 • Camacho Delgado, José Manuel (Universidad de Sevilla, Hiszpania) ORCID: 0000-0001-6655-7272
 • Casas, Arturo (Universidade de Santiago de Compostela, Hiszpania) ORCID: 0000-0003-0353-8415
 • Lliteras Poncel, Margarita (Universidad de Valladolid, Hiszpania) ORCID: 0000-0002-2940-5744
 • Nowikow, Wiaczesław (Uniwersytet Łódzki, Polska) ORCID: 0000-0002-7434-6464
 • Piotrowski, Bogdan (Universidad de La Sabana, Kolumbia, prof. emerytowany)
 • Ridruejo, Emilio (Universidad de Zaragoza, Hiszpania) ORCID: 0000-0001-9267-8094
 • Sánchez Zapatero, Javier (Universidad de Salamanca, Hiszpania) ORCID: 0000-0003-1288-4651
 • Silva, Fátima (Universidade do Porto, Portugalia) ORCID: 0009-0005-6338-216X
 • Silvestre, João Paulo (Universidade de Aveiro, Portugalia) ORCID: 0000-0002-5980-0075
 • Valeš, Miroslav (Technická univerzita v Liberci, Czechy) ORCID: 0000-0003-1506-6005
 • Veiga Rodríguez, Alejandro (Universidade de Santiago de Compostela, Hiszpania)
 • Veny Mesquida, Joan Ramon (Unviersitat de Lleida, Hiszpania) ORCID:  0000-0001-8815-8715
 • Wilk-Racięska, Joanna (Uniwersytet Śląski, Polska) ORCID: 0000-0002-9183-3766

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ISSN 2082-8594
e-ISSN 2391-7636
Punkty MNiSzW: 40 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.