Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne

Recenzowane Czasopismo Naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberica (dawniej: Studia Iberystyczne)

Studia Iberica (dawniej: Studia Iberystyczne) to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom kultury, języków i literatury Hiszpanii, Portugalii oraz krajów Ameryki Łacińskiej. Pismo publikuje oryginalne prace badawcze dotyczące następujących obszarów językowych: kastylijskiego, portugalskiego, katalońskiego, galicyjskiego i języków kreolskich na bazie języka hiszpańskiego i portugalskiego, a ich tematyka wpisuje się w dziedziny takie jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o kulturze, glottodydaktyka i translatologia.

Pismo jest wydawane przez Zakład Filologii Hiszpańskiej oraz Zakład Filologii Portugalskiej w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rocznie wydawany jest jeden tom zawierający na ogół kilkanaście artykułów.

Artykuły publikowane są w modelu otwartego dostępu na platformie Open Journal System dostępnej pod adresem: https://journals.akademicka.pl/si. Pełne artykuły lub ich abstrakty są indeksowane m.in. w bazach DOAJ, CEEOL oraz Index Copernicus Journal Master List (więcej informacji tutaj).

Publikacja jest finansowana przez Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

 

Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa – 100 egzemplarzy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ISSN 2082-8594
e-ISSN 2391-7636
Punkty MNiSzW: 40 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.