Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia doktoranckie

Aktualności

WNIOSKI STYPENDIALNE  na rok akademicki 2020/21

Wnioski dla uczestników studiów doktoranckich o stypendium doktoranckie i z dotacji projakościowej są już dostępne w systemie USOSweb (tura dostępna do 20 września). W tym roku doktoranci nie będą powiadamiani przez Dział Spraw Studenckich o otwarciu tury.

Sposób i zasady składania wniosków, w stosunku do ubiegłego roku, pozostają, co do zasady, bez zmian. Wniosek należy wydrukować, podpisać i przedłożyć na Wydziale (pocztą lub na dzienniku podawczym, w zaistniałej sytuacji preferowany sposób to wysyłka pocztą), z tym, że w tym roku uruchomiono możliwość przesyłania dokumentacji potwierdzającej osiągnięcia doktorantów w formie załączników (skany lub dokumentacja elektroniczna).Zalączniki nie musza być drukowane i przesyłane w wersji papierowej.

Uprzejmie informujemy, że w dalszym ciągu swoją moc zachowują zarządzenia Rektora UJ: 

  1. nr 43 z 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim 

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/140011508/zarz_43_2018.pdf/2c38e39c-b533-45cb-9220-085b98e97f3a  

  1. nr 44 z 27 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jagiellońskim 

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/140011508/zarz_44_2018.pdf/b8fb9fee-b7cc-45c8-9d3f-86966711bca4 

W związku z powyższym niezmienne pozostają regulacje dotyczące m.in. konieczności wydruku i złożenia przez doktoranta podpisanej wersji papierowej wniosku z systemu USOSweb, a także minimalne limity przyznań stypendium doktoranckiego, określone w § 5 ust. 5 pkt 2 i 3 zarządzenia nr 43. Wnioski o stypendia będą mogły być składane osobiście na Dzienniku Podawczym UJ lub drogą pocztową. Z uwagi na wyjątkową sytuację, w systemie USOSweb uruchomiana zostanie możliwość dołączenia w nadchodzącym roku akademickim dokumentów elektronicznych lub skanów dokumentów potwierdzających osiągnięcia doktorantów.  

Akty prawne