Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogramy zajęć na studiach doktoranckich

Kalendarium

Zgodnie z komunikatem nr 17 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 29 lipca 2020 r. ws. organizacji kształcenia doktorantów w roku akademickim 2020/2021 w związku z COVID-19:

  • zajęcia w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich są prowadzone zdalnie;
  • zajęcia w formie stacjonarnej mogą być organizowane jedynie w przypadkach, gdy nie mogą być zrealizowane zdalnie (w takiej sytuacji zajęcia w formie stacjonarnej powinny być, co do zasady, organizowane w blokach);
  • "sposób prowadzenia badań w siedzibie Uczelni doktorant ustala indywidualnie z promotorem lub opiekunem naukowym".

"Dyrektor szkoły doktorskiej/kierownik studiów doktoranckich, w uzgodnieniu z kierownikami jednostek i na warunkach obowiązujących w tych jednostkach, przygotowuje wykaz zajęć z uwzględnieniem formy ich prowadzenia i podaje go do wiadomości doktorantów najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze."

Seminaria doktoranckie

Seminaria doktoranckie są prowadzone na Wydziale Filologicznym UJ i mają charakter monograficznych projektów, w których wiodącą rolę przejmuje prowadzący jako mistrz. Doktorant sam wybiera seminaria z dostępnej w danym roku oferty. Każdego roku uruchamiana jest taka sama liczba seminariów określonego rodzaju (3 literaturoznawcze, 2 językoznawcze, 1 przekładoznawcze, 2 dydaktyczne), a prowadzący kursy wyznaczani są rotacyjnie spośród wszystkim jednostek Wydziału Filologicznego UJ. Do końca trzeciego roku studiów doktoranckich należy wybrać minimum trzy seminaria doskonalące umiejętności badawcze oraz dwa seminaria doskonalące umiejętności dydaktyczne. Za zgodą opiekuna naukowego/promotora można alternatywnie realizować inne kursy wybierane spośród wszystkich oferowanych na UJ.

Pliki do pobrania
pdf
Harmonogram zajęć 2020/2021 (I semestr)
pdf
Harmonogram zajęć 2020/2021 (II semestr)