Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doctoral programmes of study

Web Content Display Web Content Display

Harmonogramy zajęć na studiach doktoranckich

Kalendarium

Seminaria doktoranckie

Seminaria doktoranckie są prowadzone na Wydziale Filologicznym UJ i mają charakter monograficznych projektów, w których wiodącą rolę przejmuje prowadzący jako mistrz. Doktorant sam wybiera seminaria z dostępnej w danym roku oferty. Każdego roku uruchamiana jest taka sama liczba seminariów określonego rodzaju (3 literaturoznawcze, 2 językoznawcze, 1 przekładoznawcze, 2 dydaktyczne), a prowadzący kursy wyznaczani są rotacyjnie spośród wszystkim jednostek Wydziału Filologicznego UJ. Do końca trzeciego roku studiów doktoranckich należy wybrać minimum trzy seminaria doskonalące umiejętności badawcze oraz dwa seminaria doskonalące umiejętności dydaktyczne. Za zgodą opiekuna naukowego/promotora można alternatywnie realizować inne kursy wybierane spośród wszystkich oferowanych na UJ.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym programem studiów, a zwłaszcza opisami seminariów oferowanych w roku akademickim 2019/2020.

Harmonogramy zajęć w semestrze letnim 2019/2020

Terminy seminariów (pdf)