Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Działania na poziomie Wydziału Filologicznego

W związku z restrukturyzacją programu Inicjatywa Doskonałości UJ od 2022 r. działania wspierające działalność badawczą, dydaktyczną i upowszechniającą naukę pracowników i studentów zostały przeniesione na poziom wydziałów. Dotychczasowe projekty realizowane w ramach minigrantów, grup i platform badawczych, nauki dla społeczeństwa i projektów publikacyjnych będą realizowane na poziomie jednostek. W zakresie działalności dawnych Priorytetowych Obszarów badawczych (POB) pozostają tzw. projekty flagowe.

Każda aktywność w ramach działania realizowanego przez WF musi być związana tematycznie z problematyką i domenami tematycznymi POB-ów, w których Wydział uczestniczy, oraz realizować przynajmniej dwa filary zasady 4*i, czyli interdyscyplinarność, internacjonalizację, innowacyjność lub integrację (rozumianą jako trzecia misja Uniwersytetu: działania w otoczeniu społecznym).

Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ, powołał Wydziałowy Zespół ds. Inicjatywy Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Zespołu wchodzą:

  • dr hab. Agata Hołobut, prof. UJ - wydziałowy koordynator ds. ID.UJ;
  • dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ - prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju;
  • prof. dr hab. Roman Sosnowski - członek i były współpracownik Zespołów Sterujących Heritage i DigiWorld;
  • dr hab. Daniel Słapek - członek zespołu;
  • mgr inż. Małgorzata Radoń (CWN) - sekretarz komisji.

Na czele Zespołu stoi Dziekan Wydziału.


Opis działań możliwych w ramach ID.UJ planowanych do realizacji na WF w roku 2023 (PDF)

Kalendarium działań/konkursów w ramach programu ID.UJ na WF w roku 2023 (PDF)

Zachęcamy do przeglądnięcia najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie (FAQ)


Wszystkie wnioski powinny być składane w systemie strefa ID.UJ: strefaid.uj.edu.pl  

Wszystkie publikacje dofinansowane z programu ID UJ powinny zostać opatrzone formułą:

  • PL: Publikacja została sfinansowana ze środków programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" w Uniwersytecie Jagiellońskim.
  • ENG: This publication was funded by the program Excellence Initiative – Research University at the Jagiellonian University in Krakow.

Przypominamy również o konieczności złożenia sprawozdania w strefie najpóźniej miesiąc po upływie terminu realizacji projektu. W tym celu należy zalogować się na stronę internetową ID.UJ:

  • w lewym menu wybrać „moje projekty”;
  • z dostępnej listy wybrać projekt, dla którego należy złożyć sprawozdanie (strzałka z prawej strony „zarządzanie projektem”);
  • wybrać pole „realizacja projektu”; w polu „Dokumenty” wybrać „Dodaj” -> Sprawozdanie końcowe i uzupełnić sprawozdanie.

Aby usprawnić sprawozdawczość zbiorczą na Wydziale, po zakończeniu projektu uprzejmie prosimy Państwa również o opis realizacji zaplanowanych rezultatów w formularzu Dane do sprawozdania merytorycznego ID WF, a także o systematyczną aktualizację danych (np. po ukazaniu się publikacji drukiem lub złożeniu wniosku o finansowanie zewnętrzne).

 

OTWARTE KONKURSY

Wykaz wniosków przyjętych do finansowania w ramach programu ID WF na Wydziale Filologicznym w roku 2022

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Strategiczny ID.UB

Wydział Filologiczny uczestniczy aktywnie w dwóch Priorytetowych Obszarach Badawczych programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza:

Heritage (dziedzictwo kulturowe)

Członkinią Zespołu Sterującego POB Heritage jest prodziekan WF ds. badań naukowych i rozwoju: dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ.

Koordynatorem POB Heritage i równocześnie przedstawicielem WF jest dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ.

DigiWorld (rozwój technologii cyfrowych)

Członkinią Zespołu Sterującego POB Heritage jest prodziekan WF ds. badań naukowych i rozwoju: dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ.

Wszelkie informacje o programie, w tym o konkursach i działaniach realizowanych w ramach POB-ów, znajdują się na stronie ogólnouniwersyteckiej id.uj.edu.pl.


ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W INICJATYWIE DOSKONAŁOŚCI WF!

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UJ z 18 lutego 2022 r.