Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Wydział Filologiczny aktywnie zaangażował się w realizację planu wdrożenia programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

Wydział uczestniczy aktywnie w dwóch Priorytetowych Obszarach Badawczych:

Heritage (dziedzictwo kulturowe)

Przedstawiciele w zespole koordynującym: dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ; dr hab. Maria Jodłowiec, prof. UJ.

Przedstawiciel w komitecie wykonawczym: dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ.

DigiWorld (rozwój technologii cyfrowych)

Przedstawiciele w zespole koordynującym: dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ; dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ.

Przedstawicielka w komitecie wykonawczym: dr hab. Agata Hołobut, prof. UJ.

Wszelkie informacje programie i o poszczególnych konkursach i działaniach znajdują się na stronie ogólnouniwersyteckiej https://www.id.uj.edu.pl/

Sygnalizujemy tutaj, że w ramach POB DigiWorld (ale podobnie będzie w przypadku POB Heritage) będą się pojawiać następujące możliwości finansowania działań naukowych:

  • Open Access – dofinansowanie publikacji w otwartym dostępie a konkretnie dofinansowanie korekty językowej (proofreading) i tłumaczenia na język obcy
  • Mini-granty badawcze związane z tematyką POB
  • Mini-granty doktoranckie i studenckie związane z tematyką POB
  • Projekty dla studentów obcokrajowców, którzy studiują na naszej uczelni

W perspektywie kolejnych lat przewidziane są środki na dofinansowywanie m.in.:

  • staży i wyjazdów zagranicznych (w ramach Outgoing Fund) - być może pierwsze konkursy zostaną rozpisane jeszcze w tym roku);
  • współpracy międzynarodowej (w ramach działania R2R) - być może pierwsze konkursy zostaną rozpisane jeszcze w tym roku);
  • organizacji konferencji i seminariów mieszczących się w polu zainteresowań POB;
  • organizacji warsztatów, szkoleń oraz kursów online z udziałem zagranicznych ekspertów (dla studentów i pracowników, m.in. w ramach działania Skills 1);
  • dłuższych (przynajmniej trzymiesięcznych) pobytów profesorów wizytujących (w ramach działania Jagiellonian Fellowship Program),
  • zatrudniania nowych badaczy (w ramach działania New Blood).

Te możliwości opisane są szczegółowo we wniosku, jaki UJ złożył w konkursie ministerialnym: dokument w języku angielskim i dokument w języku polskim.

Zachęcamy do lektury wniosku i do śledzenia na bieżąco strony ogólnouniwersyteckiej poświęconej programowi “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” http://www.id.uj.edu.pl/

W celu składania wniosków w konkursach organizowanych przez Priorytetowe Obszary Badawcze powstała platforma strefaid.uj.edu.pl