Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Działania na poziomie Wydziału Filologicznego

W związku z restrukturyzacją programu Inicjatywa Doskonałości UJ od 2022 r. działania wspierające działalność badawczą, dydaktyczną i upowszechniającą naukę pracowników i studentów zostały przeniesione na poziom wydziałów. Dotychczasowe projekty realizowane w ramach minigrantów, grup i platform badawczych, nauki dla społeczeństwa i projektów publikacyjnych będą realizowane na poziomie jednostek. W zakresie działalności dawnych Priorytetowych Obszarów badawczych (POB) pozostają tzw. projekty flagowe.

Każda aktywność w ramach działania realizowanego przez WF musi być związana tematycznie z problematyką i domenami tematycznymi POB-ów, w których Wydział uczestniczy, oraz realizować przynajmniej dwa filary zasady 4*i, czyli interdyscyplinarność, internacjonalizację, innowacyjność lub integrację (rozumianą jako trzecia misja Uniwersytetu: działania w otoczeniu społecznym).

Uprzejmie informujemy, że konkursy na rok 2024 zostały uruchomione w strefie. Terminy naboru wyznaczone na dzień 15 lutego zostają przesunięte na 29 lutego.


Opis konkursów ID WF zaplanowanych na rok 2024 (PDF)

Kalendarium konkursów ID WF zaplanowanych na rok 2024 (PDF)

Zachęcamy do przeglądnięcia najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie (FAQ)

Wnioski nagrodzone w 2023 roku w ramach realizacji programu Inicjatywa Doskonałości na UJ


Wszystkie wnioski powinny być składane w systemie strefa ID.UJ: strefaid.uj.edu.pl  

Wszystkie publikacje dofinansowane z programu ID UJ powinny zostać opatrzone formułą:

  • PL: Publikacja została sfinansowana ze środków programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" w Uniwersytecie Jagiellońskim.
  • ENG: This publication was funded by the program Excellence Initiative – Research University at the Jagiellonian University in Krakow.

Przypominamy również o konieczności złożenia sprawozdania w strefie najpóźniej miesiąc po upływie terminu realizacji projektu. W tym celu należy zalogować się na stronę internetową ID.UJ:

  • w lewym menu wybrać „moje projekty”;
  • z dostępnej listy wybrać projekt, dla którego należy złożyć sprawozdanie (strzałka z prawej strony „zarządzanie projektem”);
  • wybrać pole „realizacja projektu”; w polu „Dokumenty” wybrać „Dodaj” -> Sprawozdanie końcowe i uzupełnić sprawozdanie.

Aby usprawnić sprawozdawczość zbiorczą na Wydziale, po zakończeniu projektu uprzejmie prosimy Państwa również o opis realizacji zaplanowanych rezultatów w formularzu Dane do sprawozdania merytorycznego ID WF, a także o systematyczną aktualizację danych (np. po ukazaniu się publikacji drukiem lub złożeniu wniosku o finansowanie zewnętrzne).

 

Web Content Display Web Content Display

Program Strategiczny ID.UB

Wydział Filologiczny uczestniczy aktywnie w dwóch Priorytetowych Obszarach Badawczych programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza:

Heritage (dziedzictwo kulturowe)

Członkinią Zespołu Sterującego POB Heritage jest prodziekan WF ds. badań naukowych i rozwoju: dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ.

Koordynatorem POB Heritage i równocześnie przedstawicielem WF jest dr Gabriel Borowski.

DigiWorld (rozwój technologii cyfrowych)

Członkinią Zespołu Sterującego POB Heritage jest prodziekan WF ds. badań naukowych i rozwoju: dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ.

Wszelkie informacje o programie, w tym o konkursach i działaniach realizowanych w ramach POB-ów, znajdują się na stronie ogólnouniwersyteckiej id.uj.edu.pl.


ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W INICJATYWIE DOSKONAŁOŚCI WF!

Download files
pdf
Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UJ z 18 lutego 2022 r.