Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Działania na poziomie Wydziału Filologicznego

W związku z restrukturyzacją programu Inicjatywa Doskonałości UJ od 2022 r. działania wspierające działalność badawczą, dydaktyczną i upowszechniającą naukę pracowników i studentów zostały przeniesione na poziom wydziałów. Dotychczasowe projekty realizowane w ramach minigrantów, grup i platform badawczych, nauki dla społeczeństwa i projektów publikacyjnych będą realizowane na poziomie jednostek. W zakresie działalności dawnych Priorytetowych Obszarów badawczych (POB) pozostają tzw. projekty flagowe.

Każda aktywność w ramach działania realizowanego przez WF musi być związana tematycznie z problematyką i domenami tematycznymi POB-ów, w których Wydział uczestniczy, oraz realizować przynajmniej dwa filary zasady 4*i, czyli interdyscyplinarność, internacjonalizację, innowacyjność lub integrację (rozumianą jako trzecia misja Uniwersytetu: działania w otoczeniu społecznym).


Opis konkursów ID WF zaplanowanych na rok 2024 (PDF)

Kalendarium konkursów ID WF zaplanowanych na rok 2024 (PDF)

Zachęcamy do przeglądnięcia najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie (FAQ)

Zalecenia dla Wnioskodawcy (PDF)

Wnioski nagrodzone w 2023 roku w ramach realizacji programu Inicjatywa Doskonałości na UJ


27 czerwca, decyzją wydziałowego zespołu ID.WF, otwarte zostały ponownie następujące działania w ramach programu Inicjatywa Doskonałości na Wydziale Filologicznym: Nabór wniosków pozostanie w tych działaniach otwarty do 15 września lub do wyczerpania środków.

Wszystkie wnioski powinny być składane w systemie strefa ID.UJ: strefaid.uj.edu.pl  

Wszystkie publikacje dofinansowane z programu ID UJ powinny zostać opatrzone formułą:

  • PL: Publikacja została sfinansowana ze środków programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" w Uniwersytecie Jagiellońskim.
  • ENG: This publication was funded by the program Excellence Initiative – Research University at the Jagiellonian University in Krakow.

Przypominamy również o konieczności złożenia sprawozdania w strefie najpóźniej miesiąc po upływie terminu realizacji projektu. W tym celu należy zalogować się na stronę internetową ID.UJ:

  • w lewym menu wybrać „moje projekty”;
  • z dostępnej listy wybrać projekt, dla którego należy złożyć sprawozdanie (strzałka z prawej strony „zarządzanie projektem”);
  • wybrać pole „realizacja projektu”; w polu „Dokumenty” wybrać „Dodaj” -> Sprawozdanie końcowe i uzupełnić sprawozdanie.

Aby usprawnić sprawozdawczość zbiorczą na Wydziale, po zakończeniu projektu uprzejmie prosimy Państwa również o opis realizacji zaplanowanych rezultatów w formularzu Dane do sprawozdania merytorycznego ID WF, a także o systematyczną aktualizację danych (np. po ukazaniu się publikacji drukiem lub złożeniu wniosku o finansowanie zewnętrzne).

 

Web Content Display Web Content Display

Program Strategiczny ID.UB

Wydział Filologiczny uczestniczy aktywnie w dwóch Priorytetowych Obszarach Badawczych programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza:

Heritage (dziedzictwo kulturowe)

Członkinią Zespołu Sterującego POB Heritage jest prodziekan WF ds. badań naukowych i rozwoju: dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ.

Koordynatorem POB Heritage i równocześnie przedstawicielem WF jest dr Gabriel Borowski.

DigiWorld (rozwój technologii cyfrowych)

Członkinią Zespołu Sterującego POB Heritage jest prodziekan WF ds. badań naukowych i rozwoju: dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ.

Wszelkie informacje o programie, w tym o konkursach i działaniach realizowanych w ramach POB-ów, znajdują się na stronie ogólnouniwersyteckiej id.uj.edu.pl.


ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W INICJATYWIE DOSKONAŁOŚCI WF!

Download files
pdf
Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UJ z 18 lutego 2022 r.