Wydarzenia i aktualności

Tydzień Jakości Kształcenia na UJ – 2017

VI edycja Tygodnia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się w dniach 27 listopada-2 grudnia 2017. Pełny program wydarzeń dostępny jest tutaj.

Posiedzenie Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

23 listopada 2017 odbyło się zwołane przez Prodziekana Wydziału Filologicznego ds. dydaktyki posiedzenie Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia z udziałem pełnomocników ds. ewaluacji jakości kształcenia ze wszystkich instytutów Wydziału. Podczas posiedzenia ustalono harmonogram działań związanych z modyfikacją systemu oceny jakości kształcenia na poziomie wydziałowym po zmianach wprowadzonych na szczeblu ogólnouniwersyteckim.

Seminarium poświęcone zmianom w Uczelnianym Systemie Doskonalenia Jakości Kształcenia

Członkowie Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia uczestniczyli w seminarium zorganizowanym przez Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich w dniu 4 kwietnia 2017 w Auditorium Maximum. Tematem seminarium była nowa filozofia USDJK, przedstawiona w wystąpieniu Pełnomocnika Rektora UJ ds. jakości kształcenia prof. dr. hab. Mariusza Cichonia, rola Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich w działaniach projakościowych, przedstawiona w prezentacji dyrektora Centrum mgr. Piotra Szumlińskiego, a także planowane zmiany w badaniach ankietowych dotyczących ewaluacji jakości kształcenia na UJ.

Posiedzenie Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

7 grudnia 2016 pod przewodnictwem Prodziekana Wydziału Filologicznego ds. dydaktyki odbyło się posiedzenie wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia poświęcone bieżącym bieżącej problematyce oceny jakości kształcenia, proponowanych zmian w formularzu ankiety dotyczącej przebiegu karier zawodowych absolwentów UJ, a także zagadnieniom jakości kształcenia w perspektywie przygotowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowej Ustawie o Szkolnictwie Wyższym.

Wydział Filologiczny i Tydzień Jakości Kształcenia na UJ – 2016

V edycja Tygodnia Jakości Kształcenia odbyła się w dniach 28 listopada-3 grudnia 2016. Wydział Filologiczny włączył się w plan wydarzeń lokalnych Tygodnia poprzez organizację spotkania dyskusyjnego dla studentów, podczas którego Sekcja Karier przedstawiła prezentację „Nie tylko znajomość języka, czyli filolog w pracy. Wnioski z badania pracodawców zatrudniających orientalistów”. Spotkanie odbyło się 2 grudnia o godz. 13 w sali Instytutu Orientalistyki. 

Spotkanie pełnomocników ds. ewaluacji jakości kształcenia

23 listopada 2016 odbyło się spotkanie instytutowych pełnomocników ds. ewaluacji jakości kształcenia z pełnomocnikami wydziałowymi i przewodniczącym wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia. Celem spotkania były konsultacje mające wesprzeć działania nowych pełnomocników powołanych w części instytutów i usprawnić proces przygotowania sprawozdania z oceny zajęć dydaktycznych za ubiegły rok akademicki.

Wydział Filologiczny i Tydzień Jakości Kształcenia na UJ - 2015

Czwarta edycja Tygodnia Jakości Kształcenia odbędzie w dniach 30 listopada – 5 grudnia 2015 r.

Wydarzenia, które będą miały miejsce w ramach TJK 2015 mają na celu popularyzację działań Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz podwyższenia poziomu jakości kształcenia.

Szczegółowe informacje, pełny program oraz formularze rejestracji udziału w poszczególnych wydarzeniach znajdują się na stronie www.tjk.uj.edu.pl.

Pilotażowe programy w Instytucie Orientalistyki

W roku 2014 w Instytucie Orientalistyki rozpoczęto dwa pilotażowe programy.

Więcej informacji na temat obu projektów pod powyższymi linkami.

Wydział Filologiczny i Tydzień Jakości Kształcenia na UJ - 2014

Trzecia edycja Tygodnia Jakości Kształcenia odbędzie w dniach 1–5 grudnia 2014 r.

Wydarzenia, które będą miały miejsce w ramach TJK mają na celu nawiązanie międzyuczelnianych kontaktów oraz poszerzenie oferty warsztatów dla studentów i pracowników Uczelni.

Program TJK 2014 oraz formularze rejestracji udziału w poszczególnych wydarzeniach znajdują się na stronie www.tjk.uj.edu.pl.

Wydział Filologiczny i Tydzień Jakości Kształcenia na UJ - 2013

W dniach 2 -6 grudnia 2013 r. miał miejsce Tydzień Jakości Kształcenia na UJ, który odbył się na poziomie centralnym i lokalnym.

Wydział Filologiczny UJ wziął aktywny udział w TJK UJ na obu poziomach poprzez organizację dwóch wydarzeń:

 • na poziomie ogólnouniwersyteckim:

5 grudnia 2013 w Sali Konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej w godz. 9.30 – 11.15 odbył się wykład z elementami szkolenia na temat sposobów i możliwości publikacji w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Wykład Publikacje w sieci - sposób na promocję nauki  prowadził pan Adrian Drabik.

Jednym z głównych celów inicjatywy podjętej przez Wydział Filologiczny było rozpowszechnienie informacji na temat dostępnych multimediów Biblioteki UJ dla studentów i doktorantów i pracowników oraz przybliżenie sposobów, w jaki można korzystać z darmowej i jednocześnie największej biblioteki cyfrowej w Polsce.

 • na poziomie lokalnym, inicjatywa skierowana do studentów i doktorantów WF:

5 grudnia 2013 w Sali Konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej w godz. 11.15-12.30 zorganizowano spotkanie informacyjne dla studentów WF pt:  Ankiety na Wydziale Filologicznym. Prowadzenie spotkania: dr Piotr Gierowski i dr Barbara Podolak 

Hospitacje zajęć

Rada Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 26 września 2013 zatwierdziła dwa dokumenty:

Wydział Filologiczny i Tydzień Jakości Kształcenia na UJ - 2012

W dniach 26-30 listopada 2012 r. miał miejsce Tydzień Jakości Kształcenia na UJ, który odbył się na dwóch poziomach: lokalnym (w pierwszych czterech dniach) oraz centralnym (konferencja w dniu 30 listopada 2012). Wydział Filologiczny wziął aktywny udział w TJK UJ na obu poziomach.

W program „Dnia Filologicznego" zaangażowali się zarówno profesorowie, jak i studenci, a jednym z głównych celów podjętych przez nasz Wydział inicjatyw było skierowanie uwagi na wagę i wartość Słowa mówionego i pisanego.

W dniu 27 listopada 2012 r. przy ul. Kanoniczej 14 w godz. 10-15 miały miejsce:

Wykłady:

 • 10-10.45: Prof. dr hab. Kazimierz Korus, Instytut Filologii Klasycznej: „Słowo w życiu społecznym antycznej Grecji"
 • 10.45-11.30: Prof. dr hab. Marcela Świątkowska, Instytut Filologii Romańskiej: „Czy dzisiaj słowo potrafi zmienić rzeczywistość? Kilka słów o refleksji nad językiem"

Prezentacje studentów:

 • 11.30-11.50: „Dworski system edukacji w czasach osmańskich" – studenci Instytutu Orientalistyki
 • 11.50-12.10: „Kształcenie wyższe w krajach francuskojęzycznych" – Koło Naukowe Romanistów UJ
 • 12.10-12.30: „Szkolnictwo wyższe w Wielkiej Brytanii" – studenci Instytutu Filologii Angielskiej
 • 12.30-12.50: „Szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych" – studenci Instytutu Filologii Angielskiej
 • 12.50-13.10: „Oferta kształcenia uniwersyteckiego we Włoszech dla obcokrajowców" – Koło Naukowe Italianistów UJ
 • 13.10-13.30: „Możliwości studiowania w Niemczech - kryteria, które należy spełnić" – Koło Naukowe Germanistów UJ
 • 13.30-13.50: "Edukacja w Rosji- szanse i wyzwania" – Koło Naukowe (W) Koło Rosji

Warsztaty (w językach polskim i angielskim):

 • 14-15: dr Michał Choiński, Instytut Filologii Angielskiej: „Filolog na rynku pracy IT: warsztaty technical writing"