Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Strategia Rozwoju

Web Content Display Web Content Display

Strategia Rozwoju

Strategia Wydziału Filologicznego wpisuje się w Strategię Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2014-2020 z zachowaniem specyfiki i profilu działalności jednostki.

W szczególności Wydział Filologiczny będzie dążył do:

  1. Osiągania i podtrzymania najwyższego poziomu działalności naukowej;
  2. Ugruntowania najwyższych pozycji w krajowych rankingach dydaktycznych i przełożenia jej na najwyższe oceny działalności naukowej;
  3. Podtrzymania wartości wynikających z tradycji i misji Uniwersytetu Jagiellońskiego w połączeniu z unikatową tożsamością Wydziału Filologicznego;
  4. Wzbogacania relacji z otoczeniem społecznym, kulturowym i gospodarczym;
  5. Stałej poprawy materialnych warunków kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych;
  6. Podtrzymywania etosu universitas magistrorum et scholarium oraz czynienia Wydziału miejscem przyjaznym dla studentów.

Strategia Rozwoju Wydziału Filologicznego UJ na lata 2015-2020 została uchwalona na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 23 kwietnia 2015 roku.

Strategia Rozwoju Wydziału Filologicznego UJ na lata 2015-2020 (plik PDF)