Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawy doktorantów związane z ograniczeniami w funkcjonowaniu uczelni

1.       Dopuszczalne formy składania sprawozdań rocznych przez doktorantów.

Uprzejmie informujemy, że przepisy prawa wewnętrznego obowiązujące na UJ nie nakazują, aby sprawozdania wraz z pozostałą dokumentacją musiały zostać złożone w wersji papierowej. W związku z powyższym za dopuszczalne należy uznać składanie sprawozdań w formie elektronicznej. Ponadto należy wskazać, że kwestie te nie stanowią przedmiotu uregulowań zewnętrznych. Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym wprowadza zarządzeniem jako obowiązującą zasadę składania sprawozdań rocznych w formie elektronicznej. Planowane jest uruchomienie adresu, na który będzie można przesyłać formularze sprawozdawcze oraz opinie promotorów i zaswiadczenia o odbytych praktykach. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w czerwcu.

2.       Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów i zaliczeń na studiach doktoranckich.

Prosimy o zapoznanie sie z sporządzonymi na polecenie Prorektora UJ ds. dydaktyki – prof. dr. hab. Armena Edigariana wytycznymi dotyczącymi organizacji i przeprowadzania weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów doktoranckich, programach kształcenia i programach doktorskich w szkołach doktorskich z wykorzystaniem technologii informatycznych.

W wytycznych zawarto analogiczne rozwiązania jak w zarządzeniu nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zostały one zaakceptowane przez Towarzystwo Doktorantów UJ.

Data opublikowania: 18.05.2020
Osoba publikująca: Magdalena Rogóż-Kotowska