Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Wydziale

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział

Przeszłość i teraźniejszość

Wydział Filologiczny w strukturze uczelni pojawił się w roku 1951, kiedy dokonano podziału - egzystującego tylko przez pięć lat - Wydziału Humanistycznego. W rzeczywistości zgromadzone tu kierunki badań funkcjonowały od dawna na Wydziale Filozoficznym i mają niekiedy tradycję sięgającą
pięciu wieków wstecz, a najczęściej dwustuletnią lub stuletnią. 

Wydział Filologiczny w obecnej postaci powstał po odłączeniu się Instytutu  Polonistyki w 2005 roku.

W skład Wydziału wchodzi 8 jednostek: Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Klasycznej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej i wyłoniony z niego w drugiej połowie XX w. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa oraz Instytut Orientalistyki.

Główne obiekty Wydziału Filologicznego zlokalizowane są w centrum Krakowa - przy Alei Mickiewicza, w oddanym do użytku w 2015 roku kompleksie budynków Collegium Paderevianum II, w znajdującym się obok Małym Paderevianum oraz przy ul. Ingardena 3. 

Dziekanem Wydziału Filologicznego w kadencji 2020-2024 jest dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ.

Dziekanat Wydziału Filologicznego mieści się na 1. piętrze Collegium Novum UJ przy ulicy Gołębiej 24.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Budynki Wydziału Filologicznego

Informacje o dostępności wybranych budynków Wydziału dla osób z niepełnosprawnościami