Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Filologia to dział nauk humanistycznych, zajmujący się badaniem literatur i języków poszczególnych narodów, kręgów cywilizacyjnych i kulturowych: Studia w zakresie filologii obejmują takie przedmioty, jak np.: historia literatury, teoria literatury, historia języka, gramatyka i kultura języka.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego umożliwia podjęcie studiów filologicznych we wszystkich grupach językowych.