Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne

Recenzowane Czasopismo Naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne 2 (2003)

Numer 2: Almanach Galicyjski nr 1

Redaktor numeru: Teresa Eminowicz-Jaśkowska, Maria Filipowicz-Rudek

ISSN 83-7188-543-1

Rok wydania: 2003

 

 

 

 

Zawartość tomu:

Teresa EMINOWICZ-JAŚKOWSKA
Słowo wstępne
ss. 7

Maria FILIPOWICZ-RUDEK
Ta druga Galicja
ss. 9

Rafael DIESTE
przeł. J Starowicz
Szlak Jakubowy
ss. 27

Maria FILIPOWICZ-RUDEK
Literatura stara czy nowa?
ss. 31

Carmen MILLÁN VARELA
przeł. A. Sawicka
Pismo „Nós”. Problemy narodu, tożsamości i kultury w Galicji w okresie dwudziestolecia
ss. 57

Alberto ÁLVAREZ LUGRÍS
przeł. A. Jastrzębska
Rola przekładu w galicyjskim systemie literackim
ss. 67

Helena GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
przeł. K. Amborska
Między słowem a rzeczywistością. Poezja galicyjska od 1975 do 1999
ss. 83

Wiersze współczesnych poetów Galicji. Xosé Luís Méndez Ferrín, Xohana Torres, Antón Reixa, Ramiro Fonte, Xosé María Álvarez Cáccamo, Pilar Pallarés, Chus Pato, Fran Alonso, Olga Novo, Emma Couceiro
ss. 105

Burhard BALTRUSCH
przeł. M. Urbańska
Strategie przeżycia kultur mniejszościowych. O estetyce Antóna Reixy
ss. 127

Armando REQUEIXO
przeł. A. Stefaniak
Współczesna proza galicyjska: lata 90. Panorama
ss. 151

Xosé Luís MÉNDEZ FERRÍN
przeł. M. Filipowicz-Rudek
Suso
ss. 161

Gonzálo NAVAZA
przeł. E. Stoch
Przyjaciel Delmiro
ss. 165

Xosé CERMEÑO
przeł. M. Filipowicz-Rudek
Prawdę, całą prawdę i tylko prawdę
ss. 172

Miguel ANXO MURADO
przeł. B. Sobota
Prąd zatokowy
ss. 180

Manuel RIVAS
przeł. M. Filipowicz-Rudek
Język motyla
ss. 184

Xosé CID CABIDO
przeł. E. Stoch
Kasa pancerna
ss. 197

Suso DE TORO
przeł. M. Filipowicz-Rudek
Efekt astronauty
ss. 205

Suso DE TORO
przeł. J. Stankiewicz
Iliada dla dzieci
ss. 210

Xurxo BORRAZÁS
przeł. M. Pażucha
Złote gody
ss. 213

Noemí PAZO, Dolores VILAVEDRA
przeł. I. Pietras
Teatr galicyjski po 1975
ss. 221

Gonzalo CONSTELA BERGUEIRO
przeł. A. Stępień
Blaski i cienie polityki wydawniczej w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku
ss. 247

Ana Luna ALONSO, Susana CRUCES COLADO
przeł. A. Kałmuk-Kwaśniewska, B. Mazurek
Krótki spacer po literackim rynku wydawniczym w Galicji
ss. 255

Noty o autorach
ss. 263

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ISSN 2082-8594
e-ISSN 2391-7636
Punkty MNiSzW: 20 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.