Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne

Recenzowane Czasopismo Naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne 1 (1999)

Numer 1 

Redaktor numeru: Teresa Eminowicz-Jaśkowska, Ewa Nawrocka

ISSN 83-7188-277-7

Rok wydania: 1999

Zawartość tomu:

Przedmowa
ss. 5

Teresa EMINOWICZ
Święty Dominik z Silos między oryginałem a hagiografią
ss. 7

Katarzyna MROCZKOWSKA-BRAND
Tirso de Molina – tragediopisarz
ss. 19

Ryszard SKOWRON
Misja Adama Mąkowskiego na dworze madryckim w latach 1622-1623. Geneza współpracy polsko-hiszpańskiej w okresie wojny trzydziestoletniej
ss. 35

Cezary TARACHA
Kajetana Zbyszewskiego „dzienniczek” podróży
ss. 49

Barbara OBTUŁOWICZ
Nieznany epizod misji Franciszka Wyszkowskiego w Paryżu w 1796 roku
ss. 73

Piotr FORNELSKI
Metonimia jako zasada konstrukcyjna w poezji Vicente Aleixandre
ss. 79

Anna SAWICKA
Socrealizm a wyobraźnia. Pere Calders i Joaquim Molas
ss. 91

Jerzy BRZOZOWSKI
Quatro poetas poloneses – pierwsza antologia polskiej poezji współczesnej w Brazylii
ss. 107

Nina PLUTA
Heterogeniczny typ dyskursu w prozie hispanoamerykańskiej XX wieku
ss. 115

Ewa NAWROCKA
Postmodernizm w literaturze hispanoamerykańskiej – polemika młodego pokolenia z modernistami
ss. 131

Resumen
ss. 139

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ISSN 2082-8594
e-ISSN 2391-7636
Punkty MNiSzW: 20 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.