Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne

Recenzowane Czasopismo Naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Iberystyczne 0 (1994)

Numer 0

Redaktor numeru: Urszula Dąbska-Prokop, Teresa Eminowicz

ISSN 83-900612-4-4

Rok wydania: 1994

Zawartość tomu:

Przedmowa
ss. 5

Teresa EMINOWICZ
Juan Ruiz Arcipreste de Hita: Księga o Dobrej Miłości – arcydzieło hiszpańskiego Średniowiecza
ss. 7

Paweł WAWRZYSZKO
Tragiczny wymiar władzy
ss. 19

Piotr SAWICKI
Romantyczna Hiszpania w oczach polskich wędrowców
ss. 31

Anna SAWICKA
Nietolerancja po hiszpańsku
ss. 51

Ewa NAWROCKA
Synkretyzm religijny w literaturze latyno-amerykańskiej
ss. 59

Małgorzata JĘDRUSIAK
Spotkanie kultur: wpływ języka maya na potoczny hiszpański na Jukatanie
ss. 71

Jerzy SŁAWOMIRSKI
Rozwój łacińskiej interwokalicznej grupy -ps- w języku katalońskim
ss. 77

Renata TURLEJ
Formy adresatywne w języku polskim i hiszpańskim
ss. 81

Jadwiga KONIECZNA-TWARDZIKOWA
Autonomia przekładu I: przekład jako dialog
ss. 89

Jadwiga KONIECZNA-TWARDZIKOWA
Paralela składniowa polsko/hiszpańska: diachroniczna lektura kontrastywna I
ss. 97

Urszula DĄMBSKA-PROKOP
Zapomniana (?) stylistyka hiszpańska
ss. 105

Resumen
ss. 112

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ISSN 2082-8594
e-ISSN 2391-7636
Punkty MNiSzW: 20 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.