Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tytuły naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania profesorskie

Kryteria awansu ze stanowiska adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ

 1. Znaczący dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego:
  1. co najmniej 10 recenzowanych publikacji naukowych (lub 5 i monografia autorska);
  2. czynny udział w minimum 5 konferencjach zagranicznych lub międzynarodowych.
 2. Dodatkowo będą brane pod uwagę następujące osiągnięcia:
  1. kształcenie kadry (pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich; recenzje doktorskie i habilitacyjne);
  2. kierownictwo i udział w projektach badawczych krajowych lub międzynarodowych;
  3. redakcja tomów;
  4. organizacja konferencji;
  5. działalność organizacyjna na rzecz Instytutu i Wydziału.
 3. Ostateczną decyzję o skierowaniu wniosku do Rady Wydziału podejmuje Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej i Dziekan Wydziału Filologicznego.
Pliki do pobrania
pdf
Kryteria awansu ze stanowiska adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ